ЗАДАЧА МАНІПУЛЯЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНА ЗА ДОПОМОГОЮ ВАКУУМНОЇ ПРИСОСКИ

Автор(и)

Ключові слова:

маніпуляція, маніпуляційне завдання, стиснене повітря, вакуум, присоска, пневматичний ланцюг

Анотація

Актуальність теми дослідження. У даній статті розглядаються як технічні, так і економічні аспекти керування стисненим повітрям, яке є найбільш дорогим видом енергії, що використовується у виробничому секторі. Вкрай важливо економити енергію як таку, не виключаючи й стиснене повітря.

Постановка проблеми. Мета статті - дати вичерпне уявлення про вирішення завдання одностороннього захоплення за допомогою вакууму. В роботі надано рекомендації щодо їх вирішення з акцентом на шляхи для економії основної енергії - стисненого повітря.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час цієї області приділяють велику увагу не тільки користувачі, що використовують стиснене повітря і вакуум, а й виробники техніки, що працюють з ними. Цим займаються практично всі великі виробники пневматичних компонентів. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У статті не приділяється увага виробництву і обробці стисненого повітря, а тільки його витраті на отримання вакууму. Також в розрахунках вказуються тільки основні взаємозв'язки, за якими досвідчений користувач знайде рішення своєї проблеми.

Постановка завдання. Мета статті - представити результати досліджень в даній області і вказати можливості технічних процедур для вирішення проблеми застосування вакуумних захватних ефекторів з використанням активних вакуумних присосок.

Виклад основного матеріалу. Матеріал, який став основою статті, складається як із загальних знань, що містяться в технічній літературі, так і з власного аналізу часткових даних, узагальнених у висновках.

Висновки. У висновках, зроблених в статті, надано рекомендації для вирішення комплексу завдань з проектування вакуумних захватних ефекторів з присосками. 

Біографії авторів

Peter Tuleja, Technical university in Kosice

Eng., PhD, assistant professor

Boris Jobbagy, KYBERNETES

Eng., PhD

Посилання

Hajduk, M., Tuleja, P.: Základy pneumatických mechanizmov I.: Výroba, úprava a rozvod stlačeného vzduchu a vákua, TU v Košiciach, Košice, 2013, ISBN 978-80-553-1605-5.

Hajduk M., Šidlovská Ľ., Tuleja P.: Unilateral Gripping Mechanism Effectors, In: Applied Mechanics and Materials, Vol. 332 (july 2013), section OPTIROB 2013, Chapter 3: Robotics and Automation Systems, Control, pp. 181-185, Trans Tech Publications 2013, Switzerland, ISSN: 1662-7482.

Tuleja, P.: Design and realization of grippers with permanent magnets. Technical sciences and technologies: scientific journal / Chernihiv National University of Technology. – Chernihiv National University of Technology, 2019. – № 3 (17). – 314 р., pp 105-110, ISSN 2411-5363. Access method: https://tst.stu.cn.ua/articles/ 1578582029235.pdf.

https://www.smc.eu/sk-sk/produkty-a-podpora.

https://www.piab.com.

##submission.downloads##