КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ БЕЗПЕКИ КІБЕРПРОСТОРУ

Автор(и)

Ключові слова:

кіберпростір, концептуальна модель, інформаційна безпека держави, безпека інформації

Анотація

Актуальність теми досліджень. Державні інформаційні ресурси й засоби здійснення електронних мережевих транзакцій (сервери, маршрутизатори, сервери вилученого доступу, канали зв’язку, операційні системи, бази даних і додатки) потрібно захищати особливо надійно і якісно. Це зумовлено тим, що вартість наслідків кожного «зламу» захисту швидко росте й це буде тривати в найближчому майбутньому.

Постановка проблеми. Забезпечення інформаційної безпеки мереж і систем обробки є пріоритетним завданням для керівництва держави, оскільки від збереження конфіденційності, цілісності й доступності державних інформаційних ресурсів багато в чому залежить якість та оперативність прийняття стратегічних рішень та ефективність їхньої реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попри постійно зростаючу кількість публікацій, присвячених інформаційній безпеці, проблема забезпечення безпеки в кіберпросторі, особливо держави, залишається невирішеною.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нині в роботах вітчизняних та закордонних учених недостатньо уваги приділено розробці систем та моделей кібербезпеки держави. 

Постановка завдання. Метою статті є побудова концептуальної моделі безпеки в межах кіберпростору, що опише складові національної кібербезпеки та дозволить встановити силу зв’язку між відповідними її складовими, а також визначити рівень кібербезпеки.

Виклад основного матеріалу. З використанням діаграм Ейлера-Венна графічно представлено кіберпростір держави та на основі теорії множин запропоновано більш строгий опис моделі. У загальному вигляді концептуальна модель безпеки кіберпростору формується на основі трьох компонентів: особи, яка обробляє інформацію, володіє нею або здійснює її захист; нормативно-правові акти, які забезпечують юридичний захист інформації; інформаційні ресурси, у яких сконцентровано інформацію, що потребує захисту, і в межах яких функціонують засоби захисту інформації.

Висновки відповідно до статті. У статті побудовану концептуальну модель безпеки держави, що описує складові кібербезпеки держави та дозволяє встановити силу зв’язку між відповідними її складовими, а також визначити рівень кібербезпеки. 

Біографія автора

Юлія Миколаївна Ткач, Національний університет «Чернігівська політехніка»

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Концептуальные вопросы защиты информации. URL: https://www.google.com/ search?q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B0% D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D1%8C+%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B+%D0%B8%D0%BD%D1%84 %D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&rlz=1C1SQJL_enUA890UA89 0&sxsrf=ALeKk03qyNTXuFj6XQwdUCKQmanlrQwEWw:1589031719240&tbm=isch&source=iu&ic tx=1&fir=qVMgT6wY08z3yM%253A%252CAYMUdVgt__OzKM%252C_&vet=1&usg=AI4_kR42qyP1rSdiJfxnasMXu26g6SjRg&sa=X&ved=2ahUKEwj10aW59KbpAhXBo4sKHWzdBp8Q9QE wAHoECAkQAw#imgrc=2Ljpf2cnn3HIkM.

Концепція інформаційної безпеки України : проєкт. URL: http://mip.gov.ua/files/banners/ Final%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9A%D0%BE%D0% BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%97%20(%D0%A2%D0%B5%D0%BA% D1%81%D1%82)%20-%2030.09.15.pdf.

Кузьменко А. М. Особливості проблем законодавчого забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства і громадянина в умовах інформаційно-психологічного протиборства. Часопис Київського університету права. 2010. № 4. С. 317–321.

Приймак Ю. Ю. Національні інформаційні ресурси – джерело державних інформаційних продуктів та послуг. Державне управління: теорія та практика. 2009. № 2. URL: www.academy.gov.ua/ej/ej10/doc_pdf/Priymak.pdf.

Про інформацію : Закон України від 2жовтня 1992 року № 2658-XII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/2657-12/ed20110106.

Про Національну програму інформатизації : Закон України від 04.02.1998 № 74/98-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1998. № 27-28. С. 181.

Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України; Стратегія від 15.05.2013 № 386-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/386-2013-%D1%80/ed20130515#n21.

Скітер І. С., Ткаленко Н. В., Трунова О. В. Математичні методи прийняття управлінських рішень. Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. 247 с.

Юдін О. К., Бучик С. С. Концептуальний аналіз уразливості державних інформаційних ресурсів. Наукоємні технології. Технічні науки. 2013. № 3(19). С. 299–304.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ