ПІДХОДИ ДО ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ СИСТЕМИ 3D КАМЕР НА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ

Автор(и)

  • Marek Vagas Technical University of Kosice
  • Jaroslav Šeminský Technical University of Kosice

Ключові слова:

фотоапарат, автоматизоване робоче місце

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливим є розгляд можливостей застосування системи 3D-камер на автоматизованих робочих місцях. У той же час ми хочемо описати принципи обробки 2D і 3D зображень.

Постановка проблеми. Мета статті - розробити інструкції щодо правильних підходів до системи обробки зображень, яка може бути застосована на автоматизованих робочих місцях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В даний час вже існує безліч інноваційних і зручних рішень для 3D- і 2D-камер. Проте, через їх високі ціни, існує необхідність реалізувати вигідне рішення, яке може бути доступним для маленьких компаній.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виробник, який займається системою обробки зображень і машинного зору, зазвичай, надає дороге та (очевидно) закрите рішення для обробки зображень без будь-яких коригувань. Тому вважаємо за необхідне дослідити це питання.

Постановка завдання. Мета статті - запропонувати доступне за ціною рішення на базі двох ПЗЗ-камер, яке буде впроваджено на автоматизованому робочому місці.

Виклад основного матеріалу. Для реалізації більш дешевого рішення доцільно мати відповідний приклад рішення обробки зображень і збору даних на основі регулювання процесу.

Висновки. В опублікованій статті представлено доступне за ціною рішення, яке можна застосувати на автоматизованому робочому місці. У представленій статті більш детально розглядаються деякі рішення для обробки зображень, що стосуються захоплення цільового об'єкта, які не часто і не достатньо описані виробниками. 

Біографії авторів

Marek Vagas, Technical University of Kosice

Doctor of Technical Sciences, associate professor

Jaroslav Šeminský, Technical University of Kosice

Doctor of Technical Sciences, associate professor

Посилання

Distante, A., Distante, C. (2020). Handbook of Image Processing and Computer Vision. In: Springer Nature: Berlin, Pages 448p, ISBN 978-3-030-42373-0.

Hasegawa, Y., Shimon, Y. Nof. (2020). Springer Handbook of Automation. In: Springer – Verlag: Berlin. 1812p. ISBN 978-3-540-78830-0.

Vagaš, M., Galajdová, A. Džongov, M. (2019). Proposal of a vision system for automated line MPS 500. In: Technical Sciences and Technologies, Volume 18, Issue 4, ISSN 2411-5363.

Saukkoriipi, J., Heikkilä, T., Ahola, J. M., Seppälä, T. and Isto P. (2020). Programming and control for skill-based robots. In: Open Engineering. Volume 10, P. 368-376. ISSN 2391-5439.

Chen, J., Jing, L., Hong, T., Liu, H., Glowacz, A. (2020). Research on a Sliding Detection Method for an Elevator Traction Wheel Based on Machine Vision. In: MDPI publishing, Symmetry—Open Access Journal. Vol. 12, p. 1-14. ISSN 1424-8220.

Sukop, M., Hajduk, M., Baláž, V., Semjon, J., Vagaš, M. (2011). Increasing degree of automation of production systems based on intelligent manipulation. In: Acta Mechanica Slovaca, Volume 15, No. 4, P. 58-63. ISSN 1335-2393.

Tannoury, A., Darazi, R., Makhoul, A., Guyeux, Ch. (2018). Wireless multimedia sensor network deployment for disparity map calculation. In.: IEEE Middle East and North Africa Communications Conference (MENACOMM), P. 1 – 6.

Mohamed, A., Culverhouse, P., Cangelosi, A., Yang, Ch. (2018). Active stereo platform: online epipolar geometry update. In.: EURASIP Journal on Image and Video Processing, Vol. 54

Deepa and Jyothi K. (2017): A robust and efficient pre-processing techniques for stereo images, International Conference on Electrical, Electronics, Communication, Computer, and Optimization Techniques (ICEECCOT), p.89-92.

Collado, J. F.. (2004): New methods for triangulation-based shape acquisition using laser scanners, Department d'Electronica, Informatica i Automatica, Universitat de Girona. Tesi doctoral. ISBN 84-689-3091-1.

Zhihua, Lv.; Zhang, Z. (2011): Build 3D Scanner System based on Binocular Stereo Vision. In: Fourth International Conference on Intelligent Computation Technology and Automation. Pages 1-6. ISBN 978-1-61284-289-9.

Novák, P.; Špaček, P.; Mostýn, V.. (2011).On a human-robot collaboration in an assembly cell. In.: Proceedings of the ICMT 11 - International Conference on Military Technologies. P. 961–968. ISBN 978-80-7231-787-5.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ