АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ У КОЛАХ ІЗ ПЕРЕТВОРЮВАЧАМИ ТРИФАЗНОЇ НАПРУГИ В ПОСТІЙНУ З ДВАНАДЦЯТИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ НАПРУГИ

Автор(и)

  • Владислав Володимирович Михайленко Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” http://orcid.org/0000-0002-0973-4612
  • Юлія Михайлівна Чуняк Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” http://orcid.org/0000-0002-4506-912X
  • Владислав Ігоревич Бачинський Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Ключові слова:

електромагнітні процеси, вихідна напруга, струм

Анотація

Актуальність теми дослідження. У зв’язку з широким використанням напівпровідникових комутаторів у електричних колах сучасних перетворювачів параметрів електроенергії значно ускладнюються задачі аналізу електромагнітних процесів. Найбільші ускладнення виникають при необхідності моделювання усталених і перехідних процесів у розгалужених колах змінної структури, у ланках із реактивними елементами якої виникають синусоїдні, постійні та імпульсні напруги.

Постановка проблеми. Математична модель перетворювача може бути побудована з використанням методу багатопараметричних модулюючих функцій у напрямку розробки нових математичних моделей електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими комутаторами та ланками синусоїдних, постійних та імпульсних струмів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У публікаціях М. Макаренка, В. Сенька, М. Юрченка, А.А. Щерби та інших вчених було розроблено метод багатопараметричних функцій, який спрощує оцінку електромагнітних процесів у електричних колах синусоїдного струму з напівпровідниковими комутаторами. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Виникла необхідність розвитку багатопараметричних методу для аналізу перехідних процесів у електричних колах з ланками не тільки синусоїдного, але й постійного та імпульсного струмів, необхідних для реалізації електромеханічних і розрядно-імпульсних технологій. 

Постановка завдання. Створення математичної моделі для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідниковому перетворювачі з багатозонним регулюванням вихідної напруги при підключенні фазних напруг мережі живлення.

Виклад основного матеріалу. У статті проведено аналіз електромагнітних процесів в електричних колах із напівпровідниковими комутаторами. Створено математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у напівпровідникових перетворювачах із широтно-імпульсним регулюванням вихідної напруги.

Висновки відповідно до статті. Розроблено нову математичну модель для аналізу електромагнітних процесів у електричних колах напівпровідникових перетворювачів модуляційного типу з багатоканальним зонним використанням фазних напруг трифазної мережі живлення без урахування втрат електроенергії у комутаторах. 

Біографії авторів

Владислав Володимирович Михайленко, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

кандидат технічних наук, доцент

Юлія Михайлівна Чуняк, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

асистентка

Владислав Ігоревич Бачинський, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

студент

Посилання

Макаrenko, N. P., Senko, V. І., Yurchenko, N. N. (2005). System analysis of electromagnetic processes in semiconductor converters of modulation type electricity. National Academy of Science of Ukraine, Electrodynamics Institute.

Ivashchenko, D. S., Shcherba, A. A., Suprunovska, N. I. (2016). Analyzing Probabilistic Properties of Electrical Characteristics in the Circuits Containing Stochastic Load. Proc. IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems IEPS-2016. (рp. 45–48). DOI: 10.1109/IEPS.2016.7521887.

Shcherba, A. A., Suprunovska, N. I. (2016). Electric Energy Loss at Energy Exchange Between Capacitors as Function of Their Initial Voltages and Capacitances Ratio. Tekhnichna Elektrodynamika – Technical electrodynamics, 3, рp. 9–11. DOI: https://doi.org/10.15404/techned2016.03.009.

Gutsalyuk, V. Y., Yurchenko, О. М., Zubkov, І. S., Pazenko, V. P. (2018). Serial connection of resonant voltage inverters of high-frequency induction heating systems. Tekhnichna Elektrodynamika, 4, рр. 70–73. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.070.

Tereshchenko, T.O., Yamnenko, Y. S., Kuzin, D. V., Klepach, L. E. (2018). Multilevel inverter topology and control signals definition based on orthogonal spectral transformations. Tekhnichna Elektrodynamika, 4, рp. 57–60. DOI: https://doi.org/10.15407/techned2018.04.070.

Voitekh, V. О. (2019). Frequency converter in a system with an asynchronous motor of a water pump in case of power supply from a water pump. Proceedings of the Institute of Electrodynamics of the National Academy of Sience of Ukraine, 52, рp. 45–48.

Nguyen, P. K., Lee, K. H., Kim, S. I., Ahn, K. A., Chen, L. H., Lee, S. M., Chen, R. K., Jin, S., Berkowitz ,A. E. (2012). Spark Erosion: a High Production Rate Method for Producing Bi0.5Sb1.5Te3 Nanoparticles With Enhanced Thermoelectric Performance. Nanotechnology, 23, рр. 415604-1 – 415604-7. DOI: https://doi.org/10.1088/0957-4484/23/41/415604.

Nguyen, P. K., Sungho, J., Berkowitz, A. E. (2014). MnBi particles with high energy density made by spark erosion. J. Appl. Phys., 115(17), рp. 17A756-1. DOI: https://doi.org/10.1063/1.4868330.

Mykhailenko, V. V., Buryan, S. O.; Maslova, T. B., Mikhnenko, G. E., Chunyk, J. M., Tcharniak, O. S. (2019). Study of Electromagnetic Processes in the Twelve-Pulse Converter with Eight-Zone Regulation of OutputVoltage and Electromechanical Load. Proc. 6th IEEE International Conference on.on Energy Smart Systems ESS-2019 (April 17–19, рp. 43–46). DOI: 10.1109/ESS.2019.8764227.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА