ВІДНОВЛЕННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ ПРИКРАС ФАСАДІВ СТАРОВИННИХ БУДИНКІВ ЧЕРНІГОВА

Автор(и)

  • Сергій Васильович Бойко Національний університет «Чернігівська політехніка» http://orcid.org/0000-0001-8341-6973
  • Станіслав Костянтинович Іващенко
  • Андрій Михайлович Єрошенко Національний університет «Чернігівська політехніка» http://orcid.org/0000-0002-1629-9516

Ключові слова:

верстат з ЧПК, різьблення, дерев’яне домобудування, деревообробка, дерев’яне мереживо

Анотація

Актуальність теми дослідження. Підвищення продуктивності і рівня автоматизації процесу виготовлення і відновлення елементів дерев’яної архітектури за допомогою сучасного прогресивного обладнання є одним з ефективних шляхів відродження історичних об’єктів дерев’яної архітектури в сучасних умовах.

Постановка проблеми. Необхідність фізичного відновлення великої кількості елементів дерев’яного різьблення на фасадах історичних об’єктів потребує затрат ресурсів як матеріальних, так і людських. Тому розробка високотехнологічних способів відновлення дерев’яного різьблення на історичних фасадах будівель, які дозволяють зберегти ці ресурси, є актуальним завданням з погляду забезпечення високої ефективності процесів механічної обробки виробів із деревини та матеріалів на її основі.

Аналіз досліджень і публікацій. Дерев’яні різьблення на фасадах будинків раніше виготовлялись вручну майстром. Більшість існуючої літератури й зазначені в ній рекомендації належать до ручних методів виготовлення декору фасадів, але зважаючи на велику кількість повторюваних елементів, вони є непродуктивними.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нині є значна кількість прикладів і пропозицій відновлення цегляних фасадів історичних будівель. Робота з дерев’яними фасадами оздобленими різьбленням має свої особливості, які висвітлені не повною мірою і потребують надання практичних рекомендацій з урахуванням технічних можливостей сучасного обладнання.

Метою статті є аналіз особливостей використання сучасного технологічного обладнання для виготовлення і відновлення елементів дерев’яної архітектури.

Виклад основного матеріалу. Розглянуто технологію виготовлення дерев’яних елементів декору фасадів будинків за допомогою сучасних систем автоматизованого проєктування і верстатів з ЧПК. Проаналізовано вплив на характер обробки оброблюваних матеріалів, виду інструменту і режимів обробки.

Висновки відповідно до статті. У межах участі у некомерційному проєкті «Дерев’яне мереживо Чернігова» було вперше використано верстати з ЧПК і сучасні системи автоматизованого проєктування для відновлення дерев’яної архітектури Чернігівщини. Проаналізовано вплив на характер обробки оброблюваних матеріалів, виду інструменту і режимів обробки. 

Біографії авторів

Сергій Васильович Бойко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Станіслав Костянтинович Іващенко

автор ідеї та керівник проекту "Дерев'яне мереживо Чернігова"

Андрій Михайлович Єрошенко, Національний університет «Чернігівська політехніка»

кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Дерев’яне мереживо Чернігова. URL: https://demer.cn.ua/ua.

Войтович І. Г. Основи технології виробів з деревини : підручник. Львів : ТзОВ «Країна ангелят», 2010. 305 с.

DEREVO.info – інформаційний портал деревообробної галузі. URL: www.derevo.info.

Радчук Л. И. Основы конструирования изделий из древесины : учеб. пособие. Москва : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. 200 с. : ил.

Узоры наличников на окна деревянного дома. URL: https://proekt-sam.ru/rezba/uzory-dlyanalichnikov.html#i-9.

Дячун З. Й. Конструювання меблів: Корпусні вироби : навч. посіб. Київ : Вид. дім «КиєвоМогилянська академія», 2007. Ч. 1. 378 с.

Вдовин Р. М. САПР систем автоматизації в АПК : навч. посіб. Київ : НУБіП, 2010. 36 с.

Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство : пер. с англ. Москва : Мир, 1991. 296 с. ил.

Деревинознавство : навч. посіб. / І. С. Вінтонів та ін. Львів : РВВ УкрДЛТУ, 2005. 256 с.

У Чернігові коштом громадського бюджету міської ради виготовили й випустили 20 коротких відеосюжетів про зразки дерев’яної архітектури міста XIX-XX століть. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-tourism/3156522-u-cernigovi-znali-20-promorolikiv-pro-derevanemerezivo-mista.html.

Бойко С. В., Єрошенко А. М., Ігнатенко П. Л. Підготовка виробництва меблевих фасадів за допомогою сучасних CAM-систем. Технічні науки та технології. 2018. № 1 (11). С. 159-167.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО