ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АЕРОПОРТАХ УКРАЇНИ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

геопросторові дані, геоінформаційні системи (GIS), будівельні інформаційні моделі (BIM), ВІМ/GIS інтеграція, лазерне та лідарне сканування, штучний інтелект, віртуальна реальність, «розумне місто», аеропорти, інфраструктура геопросторових даних (ІГД)

Анотація

Актуальність теми дослідження. Останніми роками в аеропортах світу активно впроваджуються хмарні технології збору, опрацювання та візуалізації геопросторових даних: лазерне та лідарне сканування, інтеграція ВІМ/GIS моделей, застосування штучного інтелекту, технологій віртуальної та доповненої реальності, цифрових двійників та «розумних міст». Для України, яка активно йде по шляху цифровізації та впровадження сучасних геоінформаційних технологій у багатьох сферах діяльності, розробка нових методів та підходів для адміністративно-господарського управління аеропортовими комплексами є актуальним та перспективним напрямом. 

Постановка проблеми. У цьому дослідженні розглянуто можливості сучасних геоінформаційних та хмарних технологій і перспективи їх використання для адміністративно-господарського управління територією аеропорту. Дослідження пов’язано з реалізацією Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року та Авіаційної транспортної стратегії України до 2030 року, метою яких є розвиток авіаційної галузі в Україні, приведення інфраструктури аеропортів до вимог Європейського Союзу. Також великий вплив на формування геопросторових даних аеропортів має Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних» та Консолідована Концепція впровадження ВІМ в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У роботі були проаналізовані та узагальнені публікації, що присвячені методам отримання геопросторових даних, впровадження геоінформаційних технологій, технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальності, штучного інтелекту та концепції «розумного міста» для адміністративно-господарського управління аеропортами.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання перспектив впровадження геоінформаційних технологій для адміністративно-господарського управління активами аеропортів України потребує додаткового дослідження, оскільки ці питання дуже важливі та актуальні, враховуючи стрімке зростання цифровізації суспільства, навколишнього середовища та інфраструктурних об’єктів.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є аналіз можливостей та перспектив впровадження сучасних технологій опрацювання та візуалізації геопросторових даних для адміністративно-господарського управління територією аеропорту та розробка концептуальної моделі. Завданням дослідження є аналіз методів отримання геопросторових даних території аеропорту, застосування в аеропортах геоінформаційних систем, технологій штучного інтелекту, віртуальної, доповненої та змішаної реальності, інтернету речей, цифрових двійників, реалізації концепції «розумне місто», тощо.

Виклад основного матеріалу. Геопросторові дані створюються в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних та хмарних технологій, які пропонують широкий спектр обладнання, програмного забезпечення, методів і технологій роботи з геопросторовою інформацією. З кожним роком з’являються все нові технології, які знаходять застосування в адміністративно-господарському управлінні аеропортів: хмарні методи отримання даних, геоінформаційні системи, технології штучного інтелекту, віртуальної реальності, інтернету речей, цифрові двійники, «розумні міста» тощо. Вдала інтеграція та використання наявних можливостей щодо збору, зберігання, опрацювання та візуалізації геопросторових даних аеропортів забезпечить їх ефективне управління та економічне зростання.

Висновки відповідно до статті. За результатами проведеного аналізу можливостей використання в аеропортах технологій віртуальної, доповненої та змішаної реальності, штучного інтелекту, цифрових двійників та концепції «розумних міст», було розроблено концептуальну модель перспектив використання геопросторових даних території аеропорту для вирішення питань адміністративно-господарського управління майновим комплексом. 

Біографія автора

Олена Леонідівна Бойко, Національний авіаційний університет

старший викладач

Посилання

Державна цільова програма розвитку аеропортів на період до 2023 року : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 126. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/126-2016-%D0%BF#Tex.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text.

Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 13.04.2020 № 554-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20#Text.

Консолідована Концепція впровадження ВІМ в Україні. URL: https://docs.google.com/document/d/1_LIxOqkX02qIYWo50Li21rbDbKUBh1VjMIuSQFt3RrA/edit? fbclid=IwAR1wG5D_iVSyWpdSzzbzWY2Z89XTvxdYZGPrrqzwkwqC_r8gTKOehEXhIIY.

Mehrdad Honarmand, Mohammad Beiranvand, Sina Bashash, Ali Ghaderi (2017) An overview of the location of airports using geographic information system (DOI: 10,14455/ISEC.res.2017.6). URL: https://www.isec-society.org/ISEC_PRESS/ISEC_09/pdf/AAE-29.pdf.

Randall J. Murphy, Ramzi K. Bannura. Integrating Airport Geographic Information System (GIS) Data with Public Agency GIS / National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2014, Washington, DC: The National Academies Press. URL: https://doi.org/10.17226/22288.

Каньовський А. А., Саченко А. О., Кочан В. В., Карачка А. Ф Віртуальне просторове відображення динамічних графічних об’єктів. Управління проектами та розвиток виробництва. 2018. № 3(67). С. 100–116.

Андрієнко А. О. Концепція «розумного міста»: уточнення ключових понять у контексті забезпечення розвитку великого муніципального утворення. Аспекти публічного правління. 2018. Т. 6, № 8. С. 24–34. DOI: 10.15421/151843.

Строев П. В., Решетников С. Б. «Умный город» как новый этап городского развития. URL: https://doi.org/10.17073/2072-1633-2017-3-207-214.

Wenwen Li, Michael Batty, Michael F. Goodchild Real-time GIS for smart cities. International Journal of Geographical Information Science. 2020. Vol. 34, Issue 2. Рр. 311–324. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13658816.2019.1673397.

Карпінський Ю. О., Лазаренко-Гевель Н. Ю. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування URL: https://gki.com.ua/ua/metodi-zbirannja-geoprostorovihdanih-dlja-topografichnogo-kartografuvannja.

Бойко О. Л., Ляшенко Д. О., Горб О. І. Розробка концептуальної моделі збору геопросторових даних регіональних аеропортів методами лазерного сканування для створення ГІС. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2019. Вип. 69. С. 60–71.

Крячок С. Д. Топографо-геодезичне забезпечення аеропортів. Технічні науки та технології. 2018. № 1(11). С. 239–251.

Boiko O., Lyashenko D., Prusov D. Conceptual fundamentals of airport ВIM /GIS spatial data integration received by laser scan. Technical sciences and technologies. 2019. № 4(18). Рр. 238–246.

Eiman Al Nuaimi, Hind Al Neyadi, Nader Mohamed, Jameela Al-Jaroodi. Applications of big data to smart cities. Journal of Internet Services and Applications. 2015. URL: https://www.researchgate.net/publication/284196317_Applications_of_big_data_to_smart_cities.

Chou Tien-Yin, Kotzinos Dimitris, Kim Kyoung-Sook, Antonides Ashley, Hadland Anneley, Artificial Intelligence in Geoinformatics DWG. URL: https://www.ogc.org/projects/ groups/geoaidwg.

Радутний О. Е. Кримінальна відповідальність штучного інтелекту. URL: http://ippi.org.ua/ sites/default/files/17_1.pdf.

Горбунов А. П. Тренинговая система дополненной реальности для авиадиспетчеров. Прикладная інформатика. 2014. № 5(53). С. 81–88.

Álvaro Ibáñez Augmented reality for working in airport control centres. URL: https://blog.ferrovial.com/en/2018/05/augmented-reality-airport-control-centres/.

Emerging Technologies in the Aviation Industry. URL: https://www.axiscades.com/ emergingtechnologies-in-the-aviation-industry.html.

Nacho Palou Augmented reality glasses to aid airport ground staff. URL: https://blog.ferrovial.com/en/2018/02/augmented-reality-and-airports/.

By Jim Baumann Digital Twin Helps Airport Optimize Operations. URL: https://www.esri.com/content/dam/esrisites/en-us/newsroom/arcuser/arcuser-fall-2019.pdf.

Isam Shahrour Use of GIS in Smart City Projects. URL: https://www.gim-international.com/ content/article/use-of-gis-in-smart-city-projects.

Mathias Lemmens Point Clouds and Smart Cities. URL: https://www.giminternational.com/content/article/point-clouds-and-smart-cities-2.

Michael Batty Big data, smart cities and city planning. URL: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2043820613513390.

Albert E. Dotson, Elise Holtzman Gerson How Miami Can Go From Smart Airport to Smart City. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=4dd3ca07-45af-42f1-b5fb-16af82717cc2.

By Taşkın Dirsehan Mapping Smart Mobility Technologies at Istanbul New Airport Using the Customer Journey. URL: https://www.researchgate.net/publication/336784763_ Mapping_Smart_obility_Technologies_at_Istanbul_New_Airport_Using_the_Customer_Joure.

John Walton (2018). Technology shaping the airports of the future. Australian Aviation. URL: https://australianaviation.com.au/2018/12/technology-shaping-the-airports-of-the-future/.

Smart Airports. URL: https://www.burnsmcd.com/services/aviation/smart-airports#:~:text= A%20stroll%20through%20an%20airport,implementations%20in%20the%20aviation%20sector.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО