ТЕХНОЛОГІЯ МЛИНЦІВ ІЗ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ

Автор(и)

  • Інна Данилюк Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3407-8813
  • Любов Струтинська Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5811-9766

DOI:

https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-152-161%20

Ключові слова:

морквяний сік; ядра волоський горіх; якість; харчова цінність; начинка; млинці смажені; органолептичні показники

Анотація

Розроблення технології млинців смажених із використанням морквяного соку та начинки яблучно-горіхової, і визначення показників якості є актуальним. Досліджено оптимальну кількість морквяного соку для начинки млинців смажених з яблуками та волоськими горіхами. Проаналізовано вплив добавок на органолептичні властивості модельно-харчових композицій, розроблено рецептуру та технологічну схему борошняної страви «Млинці морквяні з яблучно-горіховою начинкою», визначено харчову цінність, розраховано комплексний показник якості та побудовано моделі якості контрольного та дослідного зразка борошняних страв.

Біографії авторів

Інна Данилюк , Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

кандидат технічних наук

Любов Струтинська, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

старший викладач

Посилання

Сімахіна Г. О., Науменко Н. В. Харчування як основний чинник збереження стану здоров’я населення. Проблемы старения и долголетия. 2016. Вип. 25 (№ 2). С. 204–214.

Основи харчування : підручник / М. І. Кручаниця та ін. Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2019. 252 с.

Захарчук В. Г., Кунділовська Т. А., Гайдукович Г. Є. Технологія продукції ресторанного господарства : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, Атлант ВОІ СОІУ, 2016. 479 с.

Сирохман І. В., Завгородня В. М. Товарознавство харчових продуктів функціонального призначення : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 544 с.

Бандуренко Г. М., Левківська Т. М., Бондаренко Д. Ю., Люлька С. Перспективи створення нових продуктів з використанням сучасних сортів моркви. Науковий тиждень у Крутах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІІ наукового форуму). Ніжин, 2017. С. 30-38.

Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Горячова О. О., Ковальчук Х. І. Сортова ідентифікація та аналіз безпечності волоського горіха. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки». 2019. № 1 (91). – С. 81–86.

Nosenko T., Koroluk T., Usatuk S., Vovk G., Kostinova T. Сomparative study of the biological value and oxidative stability of walnut and pumpkin – seed oils. Food science and technology. 2019. Vol. 13, Issue 1. P. 60-65.

Тюрікова І. С. Технологія харчової продукції з використанням волоського горіха: теорія і практика : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2015. 203 с.

Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія / А. А. Мазаракі та ін. ; за ред. М. І. Пересічного. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. 1116 с.

Структурно-механічні характеристики млинцевого тіста з порошком з капусти / В. В. Євлаш та ін. Хлеболекарское и кондитерское дело. 2012. № 4 (43). С. 20-22.

Іжевська О. П., Косінова Я. Р., Козяр І. В. Млинці оздоровчої дії для закладів ресторанного господарства в умовах сучасності. Технічні науки і технології. 2020. № 2(20). С. 269–277.

Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Безусов А. Т. Комплексна ресурсозберігаюча переробка моркви з отриманням поліфункціональних харчових добавок. Наукові праці ОНАХТ. 2010. № 37. С 211-214.

Струтинська Л. Т., Адамович О. С. (2020) Спосіб виробництва млинців смажених морквяних з яблучно-горіховою начинкою (Український патент № 143967) / Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Шалимінов О. В. Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-правових та інших актів для закладів ресторанного господарства. Київ : Арій, 2013. 1008 с.

Химический состав пищевых продуктов. Справочные таблицы содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов / под ред. И. М. Скурихина, М. Н. Волгарева. Москва : ВО «Агропромиздат»,1987. Ч. 1. 223 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-02

Як цитувати

Данилюк , І. ., & Струтинська, Л. (2021). ТЕХНОЛОГІЯ МЛИНЦІВ ІЗ ПЛОДОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ . Технічні науки та технології, (1(23), 152–161. https://doi.org/10.25140/2411-5363-2021-1(23)-152-161

Номер

Розділ

ХІМІЧНІ ТА ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ