PECULIARITIES OF TRAINING OF SPECIALISTS IN “GEODESY, CARTOGRAPHY AND LAND MANAGEMENT” IN СHERNIHIV NATIONAL UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Author:

Kovalenko Svitlana, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The article describes the features and ways to improve training Specialist of “Geodesy, Cartography and Land Management” in Chernihiv National University of Technology, describes the educational-methodical complex material and technical base, analyzed all the major stages of the educational process bachelors and specialists. The basic tasks and stages of the educational process of future engineers-surveyors.

Key words:

land use, land surveyor, Chernihiv National University of Technology, educational qualification characteristics, educational and professional program, credit-modular system

References:

1. Інженерно-будівельному факультету – 5 років / О.Терещук, В. Мовенко, С. Коваленко та ін. // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : збірник наукових праць. – Чернігів, 2009. – № 5. – С. 6–20.

2. Ніколайчук К. Концептуальні підходи та шляхи вдосконалення навчального процесу в системі підготовки фахівців із землевпорядкування [Електронний ресурс] / К. Ніколайчук // Нова педагогічна думка. – 2013. – № 1.1. – С. 201. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npd_2013_1_52.pdf.

3. Сторінка інженерно-будівельного факультету ЧНТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ibf.cn.ua/.

4. Терещук О. І. Моніторинг контингенту студентів спеціальності «Землевпорядкування та кадастр» інженерно-будівельного факультету Чернігівського державного інституту економіки і управління / О. І. Терещук, З. Р. Тартачинська, С. В. Коваленко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : збірник наукових праць. – Чернігів, 2008. – № 4. – С. 216–220.

Download