SOME ISSUES OF OF-SHORE DEFENCE RIVER ZONES OF UKRAINE

Author:

Movenko Victor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Novyk Petro, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The article examines some problems of setting size of coastal protective belts of the rivers, which arise up because of location in floodplains of the large, rivers – middle and small rivers, lakes and old river-beds, and also building, of coastal districts of the rivers. It is suggested to make changes in the Land and Water codes of Ukraine that must take into account the considered problems.

Key words:

coastal protection belts, water objects, water edge, rivers, ponds, reservoirs

References:

1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР.

2. Терещук О. І. Інженерно-геологічний моніторинг переформування берегів річок Чернігівського регіону / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2007. – Вип. 3. – С. 118–124.

3. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / В. Глотов, В. Чижевський, О. Терещук, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Вип. 1. – С. 180–184.

4. Мовенко В. Моніторинг лівого берега Дніпра біля смт Любеч Ріпкинського району Чернігівської області / В. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2009. – Вип. 5. – С. 98–105.

5. Мовенко В. І. Моніторинг берегоукріплення лівого берега Дніпра біля смт Любеч Ріпкинського району Чернігівської області / В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2011. – Вип. 7. – С. 116–120.

6. Терещук О. І. Гідрологічний режим та екологічний стан р. Десна в межах Чернігівської області / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2014. – Вип. 10. – С. 62–71.

7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768–ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Download