STATE CONTROL OVER RATIONAL USE AND PROTECTION OF LAND

Author:

Sydorenko Iryna, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

The essence of state control over rational use and protection of land. The essence of activities of state and local governments. The analysis functions, forms and methods of management of state controls that are essential in this area. The main task of state control over rational land use and protection is to ensure the preservation and reproduction of land resources, ecological value of natural and acquired qualities of lands.

Key words:

state control, rational use, land protection, authority

References:

  1. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Земельного кодексу України) / В. І. Андрейцев // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 15–26.

  2. Гавриш Н. С. Еколого-правові аспекти охорони земельних ресурсів в Україні / Н. С. Гавриш // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. – 1999. – Вип. 1. – 311 с.

  3. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : навч. посіб. / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.

  4. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації : монографія / Т. М. Лозинська. – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 272 с.

  5. Микитенко Ю. І. Державне управління: економічні методи та система відносин в умовах формування ринку земель. Полтавщина / Ю. І. Микитенко, Г. І. Шарий. – Полтава : ІАЦ «Подія», 2007. – 100 с.

Download