METHOD OF AUTOMATION OF PROCESS OF EXPERT ASSESSMENT OF LAND

Author:

Korniіenko Ihor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Considers the problem of automation of expert assessment of land plots. Proposes a framework and mathematical apparatus for the automated system of expert assessment of land.

Key words:

expert estimation, land, automation, weights

References:

  1. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – С. 144.

  2. Корнієнко І. В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – № 83. – С. 36–39.

  3. Корнієнко І. В. Спосіб кореляційного визначення ступеня впливу об’єктивних чинників на кількість відібраних кандидатів на військову службу за контрактом / І. В. Корнієнко, В. П. Хома, С. П. Корнієнко // Труди університету. – 2012. – № 2 (108). – С. 158–166.

Download