MODELLING OF RESTRICTIONS OF PLACEMENT OF CONTAINER PLATFORMS OF SEPARATE COLLECTING MUNICIPAL SOLID WASTE

Author:

Korniіenko Ihor, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Koshma Artem, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

In article the analysis of restrictive factors on placement of container platforms for separate collecting municipal solid waste is given. Geoinformation modeling of zones of placement of platforms is carried out, observance to modern requirements is analysed.

Key words:

municipal solid waste, placement of container platforms, geoinformation modeling

References:

  1. Про відходи [Електронний ресурс] : Закон України від 05.03.1998 № 187/98-BP. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/187/98-%D0%B2%D1%80.

  2. Корнієнко І. В. Стан і напрями розв’язання проблеми утилізації екологічно небезпечних побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Чернігівський науковий часопис. Серія 2: Техніка і природа. – 2012. – № 1 (3). – С. 122–127. –

  3. Ігнатенко О. П. Розділяй та володарюй – принципи побутових відходів : практичний посібник / О. П. Ігнатенко. – К., 2013. – 173 с.

  4. Ільченко А. В. Підвищення ефективності керування процесів перевезення твердих побутових відходів міста Житомира [Електронний ресурс] / А. В. Ільченко, І. Г. Коцюба // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2011. – № 2. – С. 150–153. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2011/02/150.pdf.

  5. Корнієнко І. В. Декомпозиція задачі формування просторової структури мережі збору побутових відходів / І. В. Корнієнко, А. І. Кошма // Технічні науки та технології. – 2015. – № 1 (1). – С. 113–117.

  6. Про затвердження Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства охорони здоров’я від 17.03.1995 № 145. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11.

  7. Настанова з улаштування контейнерних майданчиків: ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013. – [Чинний від 2014.04.01]. – К. : Український державний науково-дослідний інститут проблем водопостачання, водовідведення та охорони навколишнього природного середовища УкрВОДГЕО, 2013. – (Національний стандарт України).

  8. Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.08.2011 № 133. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1157-11.

Download