FORMATION THE INTEGRAL INDEX OF HETEROGENEITY OF ELECTRIC SYSTEMS WITH LONG-RANGE POWER TRANSMISSION

Author:

Vishnevskyi Sviatoslav, Vinnytsia National Technical University (95 Khmelnytske shose, 21021 Vinnytsia, Ukraine).

Boyko Sergiy, Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University, Kremenchuk, Ukraine

Gorodniy Aleksiy, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: ukrainian

Annotation:

Heterogeneity as one of factors of increase of losses of capacity by its transfer demands constant improvement as ways of its indemnification so its estimations. Frequent changes of topology of schemes 330-750 kV and installation of devices of longitudinal-cross-section indemnification demand an estimation of heterogeneity of electric networks. On the other hand, at not the account wave properties of transfer of capacity long transmission lines, brings an error to a heterogeneity estimation. Therefore, with the account of building of new electric networks 330-750 kV the question of increase of adequacy of an estimation of heterogeneity of electric systems with long electricity transmissions is considered. Division of an estimation of influence of introduction of design decisions and operating influences for reduction of technological losses and improvement of quality of functioning of electric systems Is offered.

Key words:

electric power system, long transmission lines, heterogeneity, a integral index measure of heterogeneity

References:

1. Makokliuev, B. I., Antonov, A. V., Ushchapovskii, K. V., Grabchak, R. V. (2010)Prognozirovanie elektricheskoi nagruzki OES Ukrainy [ Prediction of electrical load ECO Ukraine]Elektricheskie seti i sistemy - Electrical networks and systems, no 4, pp. 4–12 (in Russian).

2. Stohnii, B. S., Kyrylenko, O. V., Prakhovnyk, A. V., Denysiuk, S. P. (2011). Intelektualni elektrychni merezhi: svitovyi dosvid i perspektyvy Ukrainy [Smart electrical networks: international experience and prospects of Ukraine]. Pratsi Instytutu elektrodynamiky Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. Spetsialnyi vypusk – Proceedings of the Institute of Electrodynamics of NAS of Ukraine. Special issuep. 1, pp. 5–20 (in Ukrainian).

3. Vorotnitskii, V. E., Makokliuev, B. I., Kudriashov, Iu. M. (2010). Osobennosti formirovaniia balansov elektricheskoi energii i moshchnosti v sovremennykh usloviiakh [Peculiarities of electric energy and power balances in modern conditions]. Elektricheskie stantsii - Power stations, no. 3, pp. 2–8 (in Russian).

4. Lezhniuk, P. D., Kulyk, V. V., Burykin, O. B. (2006). Otsinka vzaiemovplyvu elektrychnykh merezh enerhosystem z transformatornymy zviazkamy [Evaluation of interference of electric networks of power systems with transformer coupling]. Tekhnichna elektrodynamika. Tematychnyi vypusk: problemy suchasnoi elektrotekhniky. – Technical electrodynamics. Special Issue: modern electrical problems, part 7, pp. 27–30 (inUkrainian).

5. Kyholmskii, V. G. (1975). Raschet i optimizatsiia rezhimov elektricheskikh setei [Calculation and optimization of electrical networks modes]. Moscow: Vysshaia shkola, 280 p. (in Russian).

6. Vorotnitskii, V. E., Lezhniuk, P. D., Serova, I. A., Stan, V. V. (1990 ). Metodika po otsenke effektivnosti primeneniia transformatorov s RPN i avtomaticheskogo regulirovaniia napriazheniia v zamknutykh elektricheskikh setiakh RD 34 46 504-90. Moscow: SPO Soiuztekhenergo (in Russian).

7. Zhelezko Iu. S. (1989). Vybor meropriiatii po snizheniiu poter elektroenergii v elektricheskikh setiakh. Rukovodstvo dlia prakticheskikh raschetov [Selection of measures to reduce energy losses in electric networks: a guide for practical calculations]. Мoscow: Energoatomizdat, 176 p. (in Russian).

8. Gornshtein, V. M., Miroshnichenko, B. P., Ponomarev, A. V. (1981). Metody optimizatsii rezhimov energosistem [Methods of optimization modes of power systems]. Moscow: Energoizdat, 336 p. (in Russian).

9. Lezhniuk, P. D., Kulyk, V. V. (2003). Optymalne keruvannia potokamy potuzhnosti i napruhoiu u neodnoridnykh elektrychnykh merezhakh [Optimal power flow control and voltage in nonuniform electric networks]. Vinnytsia: UNIVERSUM-Vinnytsia [in Ukrainian].

10. VenikovV. A. (ed.) (1972). Elektricheskie sistemy Peredacha energii peremennym i postoiannym tokom vysokogo napriazheniia. [Electrical Systems. Power transmission and variable high-voltage direct current]. (Vol.3). Moscow: Vyssh. Shkola, 367 p. (in Russian).

11. Kulyk, V. V., Vyshnevskyi, S. Ya. (2013). Umovy optymalnosti normalnykh rezhymiv elektrychnykh systemy z dovhymy liniiamy elektroperedachi [Optimum conditions of normal modes of electric systems with long transmission lines]. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu – Bulletin of Vinnitsa Polytechnic Instituteno. 4, pp. 62–67 (inUkrainian).

12. Zhukov, L. A., Stratan, I. P. (1979). Ustanovivshiesia rezhimy slozhnykh elektricheskikh setei i sistem: Metody rascheta [Set mode of complex electrical networks and systems: Methods of calculation]. Moscow: Energy, 416 p. (in Russian).

13. Kulyk, V. V., Vyshnevskyi, S. Ya. (2012). Kombinovani modeli normalnykh rezhymiv elektrychnykh system z urakhuvanniam osoblyvostei dovhykh linii elektroperedachi [Combined models of normal modes of electric systems allowing for the long transmission lines]. Naukovi pratsi VNTU – The scientific papers of Vinnytsia National Technical University, no 1. Retrieved from http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ VNTU/2012_1/2012-1.files/uk/12vvkltl_ua.pdf. (in Ukrainian).

14. Kulyk, V. V., Vyshnevskyi, S. Ya., Kyrychenko, V. F. (2013). Modeliuvannia neodnoridnosti elektrychnykh system z dalnimy elektroperedachamy v zadachakh optymalnoho keruvannia yikh rezhymamy [Modeling heterogeneity of electrical systems with long-range power in tasks of optimal control of their regimes]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu. Seriia: «Elektrotekhnika i enerhetyka. – Scientific works of Donetsk National Technical University. "Electrical and Power Engineering" series, no. 2 (15), pp. 133–136 (inUkrainian).

15. Lezhniuk P. D., Kulik V. V., Obolonskii D. I. (2007). Modelirovanie kompensatsii vliianiia neodnorodnosti elektricheskikh setei na ekonomichnost ikh rezhimov [Simulation of influence compensation of electrical networks heterogeneity on their economy mode]. Electricity, no. 11, pp. 2–8 (in Russian).

Download