INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE HEALTH OF WORKERS OF ELECTRIC POWER ENTERPRISES

Author:

Denisov Yuri, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Denisova Natalya, Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)

Language: russian

Annotation:

Based on the study researches sanitation workers work electrotechnical energy companies and proposing new approaches to assessing the impact of electromagnetic fields on the health of workers.

Key words:

electromagnetic radiation, health and safety, energy company

References:

1. Denysov, Yu. O. (2014). Systemy peretvoriuvalnoi tekhniky [Systems of converter equipment]. Chernihiv: Chernih. nats. tekhnol. un-t171 p. (in Ukrainian).

2. Dovgusha, V. V., Dovgusha, L. V. (2008). Elektromagnitnye polia. Rol i mekhanizmy kontrolia nad soznaniem i zabolevaemostiu [Electromagnetic fields. The role and mechanisms of control over the mind and morbidity]. Meditsina ekstremalnykh situatsii – Medicine of emergency situations, no. 2 (24), pp. 49–59 (in Russian).

3. Dovgusha, V. V., Tikhonov, M. N. (1999). Elektromagnitnyi faktor istochnik mnozhestva zabolevanii [Electromagnetic factor - the source of many diseases]. Meditsina ekstremalnykh situatsii – Medicine of emergency situations, no. 1, pp. 5–10. (in Russian).

4.Rezinkina, M. M., Shcherba, A. A., Grinchenko, V. S., Rezinkina K. O. (2012). Raschetnyi vybor parametrov elektromagnitnykh ekranov slozhnoi prostranstvennoi konfiguratsii [Estimated range of electromagnetic parameters of complex spatial configuration screens]. Tekhnichna elektrodynamika – Technical electrodynamics, no. 1, pp. 10–16. (in Russian).

5. Shcherba, A. A., Rezinkina, M. M. (2009). Elektromagnitnye polia i ikh vozdeistvie na obekty : proekt «Naukova kniga» [Electromagnetic fields and their effect on objects: the project "Scientific book"]. Kyiv: Naukova dumka, 191 p. (in Russian).

Download