ECONOMIC SUBSTANTIATION OF CHOOSING OF SHANK OF GTE BLADES EDGES FINISHING

Author:

Honchar Natalia, Zaporizhia National Technical University, Zaporizhia, Ukraine

Stepanov Dmitriy, Zaporizhia National Technical University, Zaporizhia, Ukraine

Kuchugurov Mark, Zaporizhia National Technical University, Zaporizhia, Ukraine

Language: russian

Annotation:

The article focuses on minimization of manual labor in deburring and in rounding sharp edges operations of complex thin-walled details of gas turbine engines in example of "herringbone" shank turbine blades. Three variants of mechanized implementation of this operations using brush polymer-abrasive tool and additional related equipment are proposed. The economic analysis of proposed variants and economic substantiation of the choice of the most rational one were made.

Key words:

burr, edge, complex (curvilinear) profile, «herringbone» shank, polymer-abrasive tool, economic substantiation

References:

1. Stepanov, D.N. (2015). Finishnaia obrabotka tonkostennykh i slozhnoprofilnykh detalei. Soobshchenie 1. Analiz finishno-otdelochnykh metodov [Finishing of thin-walled and complex profile parts. Report 1. Analysis of the finishing techniques]. Novi materialy tekhnologii v metalurgii ta mashynobuduvanni – New materials and technologies in metallurgy and engineering, no. 4, pp. 122–125 (in Russian).

2. Stepanov, D.N. (2015). Finishnaia obrabotka tonkostennykh i slozhnoprofilnykh detalei. Soobshchenie 2. Shchetochnye instrumenty na osnove polimerno-abrazivnykh volokon [Finishing of thin-walled and complex profile parts. Report 2. Brush tools based on polymer-abrasive fibers]. Novi materialy tekhnologii v metalurgii ta mashynobuduvanni – New materials and technologies in metallurgy and engineering, no. 2, pp. 126–132 (in Russian).

3. Vnukov, Iu.N., Gonchar, N.V., Kondratiuk, E.V., Stepanov, D.M. (2011). Primenenie polimerno-abrazivnykh instrumentov dlia obrabotki ostrykh kromok pazov tipa “lastochkin khvost” [The using of polymer-abrasive tools for processing sharp edges of “dovetail” grooves] Rezanie i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh – Cutting and tool in technological systems, no. 79, pp. 14–24 (in Russian).

4. Zakolodkin, V.V., Vinogradov, A.V. (2008). Ustanovka dlia skrugleniia ostrykh kromok pazov diskov turbiny gazoturbinnogo dvigatelia [Equipment for rounding sharp edges of the grooves of turbine disks of gas turbine engine]. Patent RF No. 79066.

5. Provolotckii, A.E., Negrub, S.L. (2004). Tekhnologicheskie vozmozhnosti polimer-abrazivnogo instrumenta [Technological possibilities of polymer-abrasive tool] Naukovi pratci Donetckoho natcionalnoho tekhnichnoho universytetu, Seriia mashynoobladnannia, vol. 1, no. 71, pp. 125–133 (in Russian).

6. Stepanov, D.N., Kuchugurov, M.V., Gonchar, E.A., Diadia, E.S. (2013). Primenenie polimerno-abrazivnykh instrumentov dlia slesarnoi obrabotki tortcevykh poverkhnostei zubev konicheskikh zubchatykh koles [The using of polymer-abrasive tools for metalwork machining of end surfaces of the bevel gear teeth] Proceedings from X Mezhdunarodnaia nauchno-tekhnicheskaia konferentciia “Progresivnye tekhnologii zhiznenogo tcikla aviatcionnykh dvigatelei i energeticheskikh ustanovok” – 10 th International scientific and technical conference “Progressive technologies of aircraft engines lifecycle and energetic systems” (Ukraina, Alushta, September 23-28, 2013). Zaporizhzhya: MOTOR SICH JSC, pp. 92–94 (in Russian).

7. Troshin, F.V. (2008). Nekotorye osobennosti primeneniia shchetok iz polimerno-abrazivnogo vorsa [Some features of the using of the brushes from the polymer-abrasive fibers]. Avtomobilnaia promyshlennost – Automotive industry, no. 8, p. 35 (in Russian).

8. Iakovlev, D.R. (2010). Teoreticheskoe i eksperimentalnoe issledovanie tekhnologicheskikh vozmozhnostei abrazivno-polimernykh shchetok s opredeleniem effektivnykh oblastei ikh ispolzovaniia [Theoretical and experimental research of technological possibilities of the abrasive-polymer brushes to determine the effectiveness of their using]. Proceedings from Mezhdunarodnaia nauchno-tekhnicheskaia konferentciia “Avtomobile- i traktorostroenie v Rossii: prioritety razvitiia i podgotovka kadrov” – International scientific and technical conference “Automotive and tractor construction in Russia: priorities of development and training” (Russia, Moscow, November 17, 2010). Moscow: MGTU, pp. 293–299 (in Russian).

9. Ustinovich, D.F., Golub, V.M. (2011). Modelirovanie teplovykh protcessov pri obrabotke tel vrashcheniia polimerno-abrazivnymi shchetkami [Simulation of thermal processes in the processing of rotating bodies with polymer-abrasive brushes]. Vestnik natcionalnoi akademii nauk Belarusi – Bulletin of the National Academy of Sciences of Belarus, no. 2, pp. 62–68 (in Russian).

10. Stepanov, D.M. (2015). Kompleksna finishna obrobka aerodinamichnikh poverkhon lopatok polimerno-abrazivnimi instrumentami [Complex finishing of the blades aerodynamic surfaces with polymer-abrasive tools] Procedings from XV Vseukrainska molodizhna naukovo-tekhnichna konferentciia. Mashinobuduvannia Ukrainy ochyma molodykh: progresyvni idei – nauka – vyrobnitctvo – 15 th Ukrainian Youth Scientific and Technical Conference. Ukraine engineering through the youth vision: progressive ideas – science – production (Ukraine, Zhitomir, November 4–7, 2015). Zhitomir: ZhDTU, pp. 76–78 (in Ukrainian).

11. Gonchar, N.V., Kondratiuk, E.V., Stepanov, D.N. (2014). Formirovanie radiusa skrugleniia ostrykh kromok slozhnykh prostranstvennykh form pri pomoshchi polimerno-abrazivnogo instrumenta [Formation of the rounding radius of sharp complex-profile edges with polymer-abrasive tool]. Zbirnik naukovekh pratc: haluzeve mashynobuduvannia i budivnytctvo – Collection of scientific papers: Branch engineering, construction, no. 2 (41), pp.178–183 (in Russian).

12. Stepanovl, D.N., Gonchar, N.V., Shchekin, V.O., Zinchenko, M.V. (2013). Metodika kontroliia kachestva vypolneniia radiusov skrugleniia kromok [Quality control methods of the rounding radii of the edges]. Proceedings from Proceedings from X Mezhdunarodnaia nauchno-tekhnicheskaia konferentciia “Progresivnye tekhnologii zhiznenogo tcikla aviatcionnykh dvigatelei i energeticheskikh ustanovok” – 10 th International scientific and technical conference “Progressive technologies of aircraft engines lifecycle and energetic systems” (Ukraine, Alushta, September 23–28, 2013). Zaporizhzhya: MOTOR SICH JSC, pp. 95–96.

Download