СПОСОБ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Автор:

Корниенко Игорь Валентинович, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Рассмотрена проблема автоматизации экспертного оценивания земельных участков. Предложен механизм и математический аппарат для автоматизированной системы экспертного оценивания земель.

Ключевые слова:

экспертная оценка, земельные участки, автоматизация, весовые коэффициенты

Список использованных источников:

  1. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1531 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 42. – С. 144.

  2. Корнієнко І. В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Чернігів : ЧДПУ, 2011. – № 83. – С. 36–39.

  3. Корнієнко І. В. Спосіб кореляційного визначення ступеня впливу об’єктивних чинників на кількість відібраних кандидатів на військову службу за контрактом / І. В. Корнієнко, В. П. Хома, С. П. Корнієнко // Труди університету. – 2012. – № 2 (108). – С. 158–166.

Скачать