СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНШЕТОВ

Автор:

Корниенко Игорь Валентинович, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Розумец Владимир Валерьевич , Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Рассмотрена проблема оценки качества разрабатываемых топографических планшетов. Предложена система оценки топографических планшетов по совокупности частичных количественных и качественных показателей качества.

Ключевые слова:

топографический планшет, качество, антитеррористическая операция

Список использованных источников:

1. Корнієнко І. В. Досвід створення топографічних планшетів масштабу 1:10 000 Донецької та Луганської областей / І. В. Корнієнко, В. В. Розумець // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених і студентів (м. Чернігів, 28 квітня 2015 р.) : тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 165–167.

2. Гребенюк Т. М. Порівняльна характеристика методів створення топографічних карт для АСУ військового призначення / Т. М. Гребенюк // Військово-технічний збірник. – 2010. – Вип. 3. – С. 41–44.

3. Абдаллах Р. Оцінка точності топографічних растрових карт Іраку / Р. Абдаллах // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2015. – Вип. 1. – С. 152–155.

4. Лубенець Л. С. До питання точності паперових та електронних карт / Л. С. Лубенець, О. І. Мороз, З. Р. Тартачинська // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2011. – Вип. 74. – С. 44–47.

5. Сосса Р. Куди рухаються геодезія і картографія в Україні? [Електронний ресурс] / Р. Сосса, І. Тревого // Дзеркало тижня. – 2016. – 29 січня (№ 3). – Режим доступу : http://gazeta.dt.ua/technologies/kudi-ruhayutsya-geodeziya-i-kartografiya-v-ukrayini-_.html.

6. Основні положення створення топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 [Електронний ресурс] : Наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України № 3 від 24.01.94 р. – Режим доступу: http://www.geoguide.com.ua/basisdoc/basisdoc.php#p6.

7. Корнієнко І. В. Підхід до розв’язування задачі розподілу ресурсу в неточно визначених умовах / І. В. Корнієнко, В. М. Лось, С. П. Корнієнко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2011.  № 83  С. 36–39.

8. Корнієнко І. В. Спосіб автоматизації процесу експертного оцінювання земельних ресурсів / І. В. Корнієнко // Технічні науки та технології. – 2015. – № 2 (2). − С 129–134.

Скачать