ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ ХРАНЕНИЯ НА КАЧЕСТВО ЛУКОВЫХ ОВОЩЕЙ

Автор:

Соломаха Ирина Владимировна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Жабинская Алёна Валентиновна, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

В работе приведены результаты исследований по хранению луковых овощей в разных упаковочных материалах, при разных температурных режимах.

Ключевые слова:

луковые овощи, лежкость, сокращение количественных и качественных потерь при хранении, парафин

Список использованных источников:

1. Гончаров О. М. Сорт – важливий елемент технології вирощування часнику [Електронний ресурс] / О.М. Гончаров. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/files/59.pdf.

2. Гордієнко І. М. Якість і конкурентоспроможність сортів і гібридів цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / І. М. Гордієнко. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/files/59.pdf.

3. Капустіна Л. І. Новий сорт озимого часнику [Електронний ресурс] / Л. І. Капустіна, Р. Г. Мельник, М. І. Губар. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/files/60.pdf.

4. Біленька О. М. Вихідний матеріал в селекції цибулі ріпчастої на лежкість [Електронний ресурс] / О. М. Біленька. – Режим доступу : http://www.ovoch.com/publ.html http://www.ovoch.com/files/58.pdf.

5. Колтунов В. А. Якість і конкурентоспроможність сортів і гібридів цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / В. А. Колтунов, І. М. Гордієнко.  Режим доступу : http://www.ovoch.com/files/59.pdf.

6. Зберігання і переробка продукції рослинництва : навч. посіб. / Г. І. Подпрятов, Л. Ф. Скалецька, А. М. Сеньков, В. С. Хилевич. – К. : Мета, 2002. – 495 с.

7. Сич З. Д. Післязбиральні технології доробки овочів для логістики і маркетингу [Електронний ресурс] / З. Д. Сич, І. О. Федосій, Г. І. Подпрятов. – Режим доступу : http://www.agromage.com/stat_id.php?id=779.

8. Бондаренко Г. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі [Електронний ресурс] / Г. Бондаренко, О. Вітанов, Ю. Зелендін. – Режим доступу : irbis-nbuv.gov.ua.

9. Иванова Т. Технология хранения плодов, ягод и овощей : учебное пособие / Т. Иванова, В. Житникова, Н. Левгерова. – Орел : ГТУ, 2009. – 203 с.

10. Жабинська А. В. Дослідження ринку цибулевих овочів та впливу методів зберігання на їх якість / А. В. Жабинська, І. В. Соломаха // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених: тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – С. 241–245.

11. Жабинська А. В. Дослідження ефективності вирощування ріпчастої цибулі на зелене перо в зимовий період / А. В. Жабинська, І. В. Соломаха // Новітні технології у науковій діяльності і навчальному процесі : Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених: тези доповідей. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – С. 222–224.

Скачать