КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЧИСТКЕ ГЛУБИННЫХ СЛОЕВ ПОЧВЫ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Автор:

Семака Алексей Николаевич, Черниговский национальный технологический университет (ул. Шевченко, 95, г. Чернигов, 14027, Украина)

Язык статьи: украинский

Аннотация:

Рассмотрена разработка устройства для транспортировки сорбентов (биопрепаратов) на необходимую глубину почвы с последующей очисткой известными методами и по сохранению и восстановлению природной среды. Также разработана технология оборотной биоремедиации для загрязненного нефтепродуктами грунта, в которых есть риск попадания загрязнителя в горизонт грунтовых вод.

Ключевые слова:

экосистема, экологическая безопасность, сорбент, прибор, смесь нефтепродуктов, загрязнения окружающей среды

Список использованных источников:

1. Сємака О. М. До питання дослідження міграції суміші нафтопродуктів після техногенної аварії в м. Чернігів / О. М. Сємака // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2013. – Вип. 4 (64). – С. 143–149.

2. Гринчишин Н. М. Реабілітація ґрунтів, забруднених аварійними виливами нафтопродуктів / Н. М. Гринчишин, О. Ф. Бабаджанова // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.07. – С. 43–49.

3. Патент на винахід UA №95859 від 12.09.2011 р. Біопрепарат для сорбції і деструкції вуглеводнів і спосіб очищення води та/або ґрунту від забруднень нафтою та нафтопродуктами / Іваниця Володимир Олексійович (UA); Гудзенко Тетяна Василівна (UA); Бєляєва Тамара Олексіївна (UA); Бобрешова Наталія Степанівна (UA); Кожанова Галина Андріївна (UA); Кривицька Тетяна Миколаївна (UA); Конуп Ігор Петрович (UA); Соловйов Валентин Іванович (UA); Філатов Кирило Дмитрович (UA); Баранов Олександр Опанасович (UA), патентовласники Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (UA), C02F 3/34 (2006.01), B09C 1/10 (2006.01), заявл. № a201004765 від 21.04.2010 року, Бюл. № 17, 12.09.2011 р.

4. Патент на винахід UA №2270 від 15.01.2004 р. Сорбент для усунення вуглеводнів нафти / патентовласники Соловйов Валентин Іванович (UA), МПК C02F 1/40 (2006.01), C02F 3/34 (2006.01), заявл. № a2003054123 від 06.06.2003 року, Бюл. № 1 від 15.01.2004 р.

5. Патент на винахід UA №1746 від 15.04.2003 р. Секція сорбуючого бона / патентовласники Кожанова Галина Андріївна, Солов'їв Валентин Іванович, 7CO2F1/4O, C02F3/34, заявл. № a2002086620 від 09.08.2002 року, Бюл. № 4 від 15.04.2003 р.

6. US. Patent Application Publication, Pub. No.: US 2012/0048811 A1, Pub. Date: Mar. 1, 2012., «Sub-surface hydrocarbon capture apparatus and method», Inventors Mark D. ShawJ. Tad Heyman, Int. Cl.C02F1/40E02B15/04, Appl. No.: 13/199,517, Filed: Sep. 1, 2011.

7. US. Patent Application Publication, Pub. No.: WO2010138583 A1, Pub. Date: 02.12.2010, «Method of producing naturally purified salt products», Inventors Matthew L. BollingerNicole M. DurchRobert Sung Lee, Int. Cl. C01F5/34, Appl. No.: PCT/US2010/036193, Filed: 26.04.2010.

8. US. Patent Application Publication, Pub. No.: US 2011/0203996 A1, Pub. Date: Aug. 25, 2011, «Process for the containment of oil spills», Inventors Carlos Felipe Forero Monsalve, Int. Cl. C02F 1/40 (2006,01), C02F 1/28 (2006,01), B01D 53/06 (2006,01), B08B 7/00 (2006,01), App1. No.: 12/660,185, Filed: Feb. 22, 2010.

9. US. Patent Application Publication, Pub. No.: Pub. No.: US 2011/0170953 A1, Pub. Date: Jul. 14, 2011, «Method and system for removing liquid hydrocarbons from contaminated soil», Inventors Charles M. Diamond, Int. Cl. C01F5/34, App1. No.: 12/975,468, Filed: Dec. 22, 2010.

10. Патент на корисну модель №111261 від 10.11.2016 р. Пристрій для очищення глибинних шарів ґрунту від нафтопродуктів / патентовласники О. М. Сємака, І. М. Іванова, А. Л. Котельчук, МПК (2016.01), E02B 15/10 (2006.01), B09C 1/00, C02F 101/32 (2006.01), заявл. № u 2016 03474 від 04.04.2016 року, Бюл. № 21 від 10.11.2016 р.

11. Сємака О. М. Оборотна біоремедіація – комплексна технологія ліквідації наслідків розливів нафти / О. М. Сємака // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (28-30 травня 2015 р., Львів) / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львів. політехніка», Упр. магістрал. газопроводів «Львівтрансгаз», Акад. метрології України [та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 171–172.

Скачать