АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБЛЕННЯ ЗАПИТІВ СЕРВЕРАМИ ГЕТЕРОГЕННИХ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ

УДК:004.658

Автор:

Мухін Вадим Євгенійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Корнага Ярослав Ігорович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розподілені бази даних використовуються в різних сферах діяльності: освітній, промисловій, транспортній, бізнесовій, управлінській. Зокрема, такі бази даних широко застосовуються в закладах освіти для автоматизації навчального процесу та прискорення оброблення даних. Важливим елементом визначення швидкості роботи є середній час оброблення запитів у базах даних. На час оброблення впливає багато факторів, які пов’язані з обробленням даних на сервері та передачею по комп’ютерній мережі. На оброблення запитів на серверах баз даних витрачається значно більше часу ніж на передачу пакетів. Потрібно розробити формальну модель бази даних та порахувати середній час оброблення запитів. У роботі розглянуто оцінювання часу оброблення запитів серверами гетерогенних розподілених баз даних. Визначено основні простори та час, за який обробляються дані. Показано, на скільки відсотків змінюється час оброблення під час застосування моніторингу оброблення запитів та методів прискорення оброблення запитів.

Ключові слова:

розподілені бази даних, індекси, оброблення запитів, модель даних

Список використаних джерел:

  1. Кирилов В. В. Введение в реляционные базы данных / В. В. Кирилов, Г. Ю. Громов. – СПб. : БХВ-Петербург, 2009. – 578 с.

  2. Корнага Я. І. Методи підвищення швидкості запису та пошуку даних у базах даних / Я. І. Корнага // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Технічні науки». – Чернігів, 2012. – № 4 (61). – С. 166–172.

  3. Корнага Я. І. Порівняльні оцінки застосування методів підвищення швидкості пошуку та запису даних в базах даних / Я. І. Корнага // Адаптивні системи автоматичного управління. – 2013. – № 1 (22). – С. 37–44.

  4. Кузин А. В. Базы данных / А. В. Кузин, С. В. Ливонисова. – М. : Академия, 2008. – 489 с.

  5. Мухін В. Є. Підвищення ефективності механізмів пошуку в базах даних на основі К-дерев / В. Є. Мухін, Я. І. Корнага, Л. Снєгірєв // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – Львів, 2012. – № 744. – С. 53–57.

Завантажити