ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ХМАРНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИННОГО АВТОМАТА

УДК:004.75

Автор:

Волокита Артем Миколайович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Кондратюк Віталій Юрійович, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Показано реалізацію запропонованого алгоритму роботи клітинного автомата для моделювання навантаження на хмарні системи. Проведено експериментальні дослідження моделі, які показали можливість використання цього підходу для вирішення поставлених завдань. Запропоновано подальші модифікації розробленої моделі, а саме правил переходів між станами клітин, що імітують ресурси хмарної системи.

Ключові слова:

моделювання, хмара, клітинний автомат, планування, ресурси

Список використаних джерел:

  1. Жевренчук Д. В. Методика моделирования нагрузки на сервер в открытых системах облачных вычислений / Д. В. Жевренчук, А. В. Николаев // Информатика и её применения. – 2012. – Т. 6, вып. 2. – С. 43–45.

  2. Willinger W., Taqqu M. S., Erramilli A. A. Bibliographical guide to self-similar traffic and performance modeling for modern high-speed networks // Stochastic networks: Theory and applications. – Oxford University Press, 1996. – P. 282–296.

  3. Аноприенко А. Я. Особенности аппаратной реализации обобщенного клеточного тетраавтомата / А. Я. Аноприенко, Е. Е. Федоров, С. В. Иваница // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – № 3 (21). – Т. 1. – С. 68–72.

  4. Михайлов П. А. Методы моделирования и оценки производительности облачных систем / П. А. Михайлов, Г. И. Радченко // Вычислительная математика и разработка программного обеспечения. – 2014. – № 3, ч. 3. – С. 109–123.

  5. Волокита А. М. Використання алгоритму поведінки бактерій для моделювання навантаження на клієнт-серверну мережу / А. М. Волокита, А. В. Каплунов, А. Г. Лупинос // Технічні науки та технології. – 2015. – № 1. – С. 80–85.

  6. Адамацкий А. И. Сложность последовательной реализации клеточно-автоматных отображений / А. И. Адамацкий // Автоматика и телемеханика. – 2014. – Т. 3. – С. 149–160.

  7. Астафьев Г. Б. Клеточные автоматы : учебно-методическое пособие / Г. Б. Астафьев, А. А. Корновский, А. Е. Храмов. – Саратов, 2003. – 24 с.

Завантажити