ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИХ УСТАНОВОК

УДК:629.192

Автор:

Беца Михайло Васильович,

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено аналіз зв’язку промислового виробництва і виробництва електроенергії, опис енергогенеруючих установок, основаних на використанні екологічно чистих альтернативних джерел енергії. Запропоновано нові екологічно чисті способи виробництва електроенергії з застосуванням на практиці енергогенеруючих установок, а також удосконалення вже працюючих енергоустановок теплоелектроцентралей (ТЕЦ).

Ключові слова:

енергоустановки, екологічно чисті нові способи виробництва електроенергії

Список використаних джерел:

  1. ENERGY security and climate policy: assesing interactions. – Paris : International energy agency [IEA], 2007. – 145 с.

  2. Советский энциклопедический словарь / под ред. А. М. Прохорова. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 1252 с.

  3. Политехнический словарь / под ред. Артоболевского. – М. : Советская энциклопедия, 1976. – 74 с.

  4. Политехнический словарь / под ред. Ишлинского. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 123 с.

  5. Мэрион Дж. Б. Физика и физический мир / Дж. Б. Мэрион. – М. : Мир, 1975. – 203 с.

  6. Энергетика и охрана окружающей среды / под ред. Н. Г. Залогина, Л. И. Кроппа и Ю. М. Кострикина. – М. : Энергия, 1979. – 352 с.

Завантажити