ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПІНОМИЙНИХ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

УДК:54.062:661.185

Автор:

Пилипенко Тетяна Миколаївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Чигиринець Олена Едуардівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Воробйова Вікторія Іванівна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Єфімова Вероніка Гаріївна, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського» (просп. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

За фізико-хімічними показниками – вміст хлоридів, масова частка поверхнево-активних речовин (ПАР), рН середовища, піноутворююча здатність – проведено визначення та порівняння якості і безпечності використання піномийних косметичних засобів для волосся вітчизняного та закордонного виробництва, представлених на сьогодні на споживчому ринку України. З’ясовано, що активними мийними компонентами засобів для догляду за волоссям є комплекс безпечних у використанні оксиген-, нітроген- та сульфуровмісних органічних сполук. Методом квантово-хімічних розрахунків молекул досліджено квантово-хімічні характеристики аніонних ПАР та показано механізм їх мийної дії.

Ключові слова:

фізико-хімічні показники якості, піномийні косметичні засоби, нормовані значення, поверхневий натяг, квантово-хімічні розрахунки

Список використаних джерел:

 1. ДСТУ 4315:2004. Засоби косметичні для очищення шкіри та волосся. Загальні технічні умови. – К. : Держспоживстандарт України, 2005. – 12 с.

 2. ГОСТ 26878-86 (СТ СЭВ 5186-86). Шампуни для ухода за волосами и для ванн. Метод определения содержания хлоридов. – М. : Издательство стандартов, 1986. – 4 с.

 3. ГОСТ 29188.2-91. Изделия косметические. Метод определения водородного показателя рН. – М. : Издательство стандартов, 1991. – 3 с.

 4. ГОСТ 22567.6-87. Средства моющие синтетические. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ. – М. : Издательство стандартов, 1988. – 11 с.

 5. СТ СЭВ 2542-80. Шампуни для мытья волос и ванн. Метод определения массовой доли поверхностно-активных веществ. – М. : Издательство стандартов, 1982. – 8 с.

 6. ГОСТ 22567.1-77 (СТ СЭВ 4155-83). Средства моющие синтетические. Метод определения пенообразующей способности. – М. : Издательство стандартов, 1986. – 6 с.

 7. Хребтань О. Б. Дослідження якості та безпечності косметичних кремів для рук / О. Б. Хребтань, А. М. Кучинська // Вісник Чернігівського державного технологічного ун-ту. Серія: «Технічні науки». – 2012. – № 3 (59). – С. 55–62.

 8. Вишнікіна О. В. Хімічна експертиза якості косметичних засобів, що імпортуються в Україну / О. В. Вишнікіна, О. А. Лихолат // Вісник Академії митної служби України. Серія: «Технічні науки». – 2009. – № 1. – С. 55–62.

 9. Прокопенко В. П. Дослідження хімічного складу косметичних засобів / В. П. Прокопенко, М. С. Кіркова // Імідж сучасного педагога. – 2013. – № 6. – С. 35–36.

 10. Колоїдна хімія : підручник / М. О. Мчедлов-Петросян, В. І. Лебідь, О. М. Глазкова, О. В. Лебідь ; за ред. М. О. Мчедлова-Петросяна. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. – 500 с.

 11. Фізична хімія: метод. вказівки до вик. лаборат. робіт / уклад. : В. Г. Єфімова, Г. А. Рудницька, Т. М. Пилипенко. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. II. – 48 с.

 12. Щембелов Г. А. Квантово-химические методы расчета молекул / Г. А. Щембелов, Д. А. Устынюк, В. Н. Мамаев. – М. : Химия, 1980. – 178 с.

 13. Кривова А. Ю. Технология производства парфюмерно-косметических продуктов / А. Ю. Кривова, В. Х. Паронян. – М. : ДеЛи принт, 2009. – 668 с.

 14. Суворов А. В. Справочник по клинической токсикологии / А. В. Суворов. – Нижний Новгород : Изд-во НГМА, 1996. – 180 с.

Завантажити