АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ВІДНОВЛЕННЯ СІДЕЛ КЛАПАНІВ У АВТОРЕМОНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

УДК:621.923.42

Автор:

Веремей Геннадій Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14027, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Проведено аналіз ефективності процесу відновлення сідел клапанів за допомогою оцінювання продуктивності розробленого технологічного обладнання та її порівняння з показниками трудомісткості оброблення відомих виробників оснащення в сучасному авторемонтному виробництві.

Ключові слова:

аналіз трудомісткості, процес дефектації, сідла клапанів, продуктивність оброблення, процес відновлення

Список використаних джерел:

  1. Бондаренко С. Г. Основы технологии машиностроения / С. Г. Бондаренко. – Чернигов : ЧГТУ, 2005. – 567 с.

  2. Веремей Г. А. Повышение эффективности процесса восстановления сёдел клапанов в авторемонтном производстве : дис. канд. техн. наук / Г. А. Веремей. – Чернигов : ЧНТУ, 2015. – 183 с.

  3. Веремей Г. А. Усовершенствование оборудования для восстановительного ремонта сёдел клапанов в газораспределительных механизмах / Г. А. Веремей // Вісник інженерної академії України. – 2014. – № 2. – С. 37–41.

  4. Кальченко В. І. Технологічні методи забезпечення якості з’єднання «клапан-сідло» газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння / В. І. Кальченко, В. В. Кальченко, Г. О. Веремей // Вісник Севастопольського національного технічного університету : збірник. – Севастополь : СевНТУ, 2011. – № 121. – С. 18–21.

  5. Маслов Н. Н. Эффективность и качество ремонта автомобилей / Н. Н. Маслов. – М. : Транспорт, 1981. – 304 с.

  6. Патент України на корисну модель № 95725, МПК В23В 43/00. Пристрій для обробки сідел клапанів / В. В. Кальченко, С. С. Гончарук, Г. О. Веремей ; заявник і патентовласник Чернігівський національний технологічний університет. № u 2014 04435 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.

  7. Патент України на корисну модель № 95724, МПК В23В 47/00. Пристосування для базування пристрою з обробки сідел клапанів / С. С. Гончарук, Г. О. Веремей ; заявник і патентовласник Чернігівський національний технологічний університет. № u 2014 04434 ; опубл. 12.01.2015, Бюл. № 1.

Завантажити