МОДЕЛЮВАННЯ ЗУСИЛЬ РІЗАННЯ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ З РІЗНОНАПРАВЛЕНИМИ ЗУБЦЯМИ

Автор:

Ковальова Любов Іванівна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Майданюк Сергій Володимирович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проведено математичне моделювання зусиль різання під час оброблення круглими пилками з різнонаправленими зубцями на основі експериментальних досліджень. Вперше отримано аналітичні залежності зусиль різання круглими пилками з різнонаправленими зубцями. Адекватність встановлених аналітичних залежностей підтверджена експериментальним шляхом, що свідчить про можливість їх використання у ході розроблення практичних рекомендацій з вибору раціональних оптимальних геометричних параметрів та режимів різання круглих пилок з різнонаправленими зубцями.

Ключові слова:

кругла пилка, геометричні параметри, зусилля різання, математичне моделюваня

Список використаних джерел:

 1. Боронко О. О. Метод розрахунку вібраційних процесів машинобудівних конструкцій : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.02.09 / Боронко Олег Олександрович. – К., 2003. – 267 с.

 2. Лорох Р. Повышение работоспособности дисковых пил при отрезке круглых заготовок : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Лорох Роланд. – К., 1998. – 231 с.

 3. Равская Н. С. Экспериментальные исследования процесса отрезки дисковыми пилами с неравномерным шагом зубьев / Н. С. Равская, А. В. Семенов // Резание и инструмент в технологических системах. – 1999. – Вып. 53. – С. 144–145.

 4. Проектирование прогрессивных конструкций дисковых пил с неравномерным шагом / Н. С. Равская, А. Е. Бабенко, О. А. Боронко, В. С. Парненко // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. – 2000. – № 13. – С. 134–137.

 5. Семенов А. В. Разработка дисковых пил с неравномерным шагом : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Семенов Александр Витальевич. – К., 1998. – 194 с.

 6. Панчук В. Г. Підвищення ефективності досліджень зусиль різання при відрізанні фрезами : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 / Панчук Віталій Георгійович. – Івано-Франківськ, 1997. – 206 с.

 7. Панчук В. Г. Теоретичні основи проектування відрізних фрез : дис. … д-ра техн. наук : спец. 05.03.01 / Панчук Віталій Георгійович. – К., 2009. – 360 с.

 8. Пат. 28445 Україна, МПК6 В 23 С 5/08 Фреза відрізна / Н. C. Равська, Р. П. Родін, Л. І. Ковальова, В. С. Карпович, О. О. Хмельов (UA), Р. Лорох (DE) – № 97020864 ; заявл. 27.02.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

 9. Пат. 28451 А Україна, МПК6 В 23 С 5/08. Фреза відрізна / Н. С. Равська, Р. П. Родін, Л. І. Ковальова, В. С. Карпович, О. О. Хмельов (UA), Р. Лорох (DE) ; заявник і власник патенту Нац. техн. у-т України «КПІ». – № 97031010 ; заявл. 06.03.1997 ; опубл. 16.10.2000, Бюл. № 5.

 10. ДСТУ ГОСТ 20317:2008. Фрезы дисковые для разрезки пластмасс типа текстолит. Конструкция и размеры. – Введен 2008–07–01. – К. : Госстандарт Украины, 2008.

 11. Родин П. Р. Монолитные твердосплавные концевые фрезы / П. Р. Родин, Н. С. Равская, А. И. Касьянов. – К. : Вища школа, 1985. – 64 с.

 12. Майданюк С. В. Модуль спряження комплексу досліджень силових характеристик при різанні / С. В. Майданюк, О. А. Плівак // Тези доповідей загальноуніверситетської науково-технічної конференції молодих вчених та студентів, присвяченої дню науки. Секція «Машинобудування». – К., 2014.

Завантажити