ПЛАЗМОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНА ВОДА ТА ВОДНІ РОЗЧИНИ ДЛЯ ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

Автор:

Cкиба Маргарита Іванівна, ДВНЗ «УДХТУ», м. Дніпропетровськ, Україна

Півоваров Олександр Андрійович, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна).

Макарова Анна Костянтинівна, ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна).

Воробйова Вікторія Іванівна, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, Україна

Гнатко Олена Миколаївна , ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (просп. Гагаріна, 8, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Основною проблемою в нашому регіоні та в багатьох країнах світу є проблема постачання якісної питної води.

Постановка проблеми. Сучасний екологічний стан та недостатня якість питної води викликає необхідність розробки нових ефективних комплексних заходів для знезараження води.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Найбільш енергоефективними та екологічними, на сьогодні, вважаються процеси, що базуються на застосуванні плазмових розрядів різних конфігурацій в газовій фазі як інструмент обробки води так і одержання за їх допомоги розчинів, що характеризуються дезинфікуючими властивостями.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Плазмові розряди існуючих конфігурацій недостатньо вивчені і не завжди забезпечують отримання сполук із прогнозованими властивостями.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження хімічних процесів у воді та водних розчинів під дією контактної нерівноважної плазми з подальшим аналізом антибактеріальних властивостей отриманих продуктів реакцій.

Викладення основного матеріалу. В работе показана эффективность использования контактной неравновесной низкотемпературной плазмы как инструмента обработки воды и водных растворов NaCl, AgNO3, АgCl с целью получения продуктов, характеризующихся дезинфицирующими свойствами. Указано технологически целесообразные условия плазмохимического получения дезинфицирующих соединений в воде и водных средах. Проанализированы химические процессы в воде и водных растворах NaCl, AgNO3, АgCl под действием плазменного разряда. Исследовано антагонистическое действие плазмохимически полученных соединений на ряд микроорганизмов (Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophibicus, Staphylococcus epidermidis, E.coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans и др.) По сравнению с существующими дезинфицирующими растворами.

Висновки відповідно до статті. Розглянуто новий спосіб одержання розчинів, що характеризуються антимікробними властивостями із застосуванням контактної нерівноважної низькотемпературної плазми.

Ключові слова:

одержання, плазмовий розряд, окисні сполуки, наночастки срібла, дезінфекція, питна вода

Список використаних джерел:

1. Соціо-еколого-економічні проблеми водопостачання в Україні / О. М. Маценко, О. Ю. Чигрин, В. І. Тарановський, А. І. Долгодуш // Механізм регулювання економіки. – 2011. – № 4. – С. 264–271.

2. Tendero C. Atmospheric pressure plasmas: A review / C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison // Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy. – 2006. – Vol. 61 (1). – Pp. 2–30.

3. Kaneko T. Static gas-liquid interfacial direct current discharge plasmas using ionic liquid cathode / T. Kaneko, K. Baba, R. Hatakeyama // Journal of Applied Physics. – 2009. – Vol. 105 (10). – Рp. 103–306.

4. Ostrikov K. Plasma nanoscience: setting directions, tackling grand challenges / K. Ostrikov, U. Cvelbar, A. B. Murphy // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2011. – № 44 (17). – Рp. 1–60.

5. Contact nonequilibrium plasma as a tool for treatment of water and aqueous solutions: Theory and practice / А. A. Pivovarov, A. V. Kravchenko, А. P. Tishchenko, N. V. Nikolenko, O. V. Sergeeva, M. I. Vorobeva, S. V. Treshchuk // Russian Journal of General Chemistry. – 2015. – Vol. 85, № 5. – Рp. 1339–1350.

6. Півоваров О. А. Використання контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в гідрометалургійній промисловості : монографія / О. А. Півоваров, М. І. Скиба. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2015. – 206 с.

7. Пивоваров А. А. Неравновесная плазма: процессы активации воды и водных растворов / А. А. Пивоваров, А. П. Тищенко. – Днепропетровск : Грек, 2006. – 225 с.

8. Pivovarov О. Treating aqueous solutions of sodium chloride by nonequilibrium low temperature plasma / O. Pivovarov, R. Zakharov, M. Nikolenko // Chemistry & Chemical Technology. – 2015. – Vol. 9, № 1. – Рp. 95–99.

9. Воробйова М. І. Формування колоїдних наночасток срібла з водних розчинів AgNOпід дією контактної нерівноважної плазми / М. І. Воробйова, О. А. Півоваров // Вісник ЧДТУ. – 2014. – № 4. – С. 39–44.

Завантажити