Author Academic degree Post Workplace Articles and views
Кhryshchuk Svitlana
PhD student Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Chernivtsi, Ukraine
№3 (5), 2016, #32 191
Кseniuk Мariia
senior teacher Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (2), 2015, #37 367
№1 (3), 2016, #31 249