Author Academic degree Post Workplace Articles and views
Naberezhnaya Olga
PhD student Dniprovskiy State Technical University (2 Dniprobudivska Str., 51918 Kamianske, Ukraine)
№1 (7), 2017, #24 91
Nahorna Iryna
assistant Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№4 (10), 2017, #6 45
Narovlianska Oleksandra
lecturer Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (1), 2015, #33 442
№2 (4), 2016, #36 212
№3 (9), 2017, #23 59
Nataliia Buialska
PhD in Techical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (8), 2017, #21 72
№1 (11), 2018, #19 1
Naumchyk Pavlo
PhD in Pedagogical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (3), 2016, #27 183
№2 (8), 2017, #17 83
Naumenko Tetiana
senior teacher Pervomaysk Polytechnic Institute of the National Shipbuilding University named after Admiral Makarov (107 Odeska St., 55202 Pervomaіsk, Mykolaivska Oblast, Ukraine)
№1 (3), 2016, #22 197
Nedashkivskyi Yevhen
PhD student I. Sikorsky National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute» (37 Pobeda Av., 03056 Kyiv, Ukraine)
№3 (5), 2016, #20 240
Nekhai Valentyn
PhD student Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (2), 2015, #15 432
№2 (4), 2016, #22 190
№3 (5), 2016, #31 293
Nekrasov Serhii
PhD in Techical Sciences Sumy State University (2 Rymskogo-Korsakova Str., 40007 Sumy, Ukraine)
№2 (2), 2015, #6 608
Nesterenko Sergiy
PhD in Techical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (1), 2015, #24 596
№2 (4), 2016, #18 255
№1 (7), 2017, #13 109
№3 (9), 2017, #13 48
№1 (11), 2018, #13 1
Nesterenko Yuliia
PhD student Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
№1 (1), 2015, #24 596
Nevpryga Polina
Masteris Degree Student Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (11), 2018, #20 1
Nezdolii Andrii
PhD student Kyiv National University of Trade and Economics (19 Kyoto Str., 02156 Kyiv, Ukraine)
№2 (2), 2015, #40 420
Nikiforov Aleksei
PhD student Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture (4 Didrichsona Str., 65091 Odessa, Ukraine)
№1 (3), 2016, #38 224
Nikitenko Yevheniy
PhD in Physical and Mathematical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (4), 2016, #24 233
Nikora Oleksandra
Masteris Degree Student Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (11), 2018, #20 1
Novikova Nataliia
Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine
№1 (11), 2018, #11 1
Novomlinets Oleg
PhD in Techical Sciences Associate Professor Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№2 (2), 2015, #7 402
№2 (2), 2015, #10 461
№1 (3), 2016, #11 238
№4 (6), 2016, #10 224
№1 (7), 2017, #8 98
№2 (8), 2017, #8 76
№3 (9), 2017, #7 47
№4 (10), 2017, #6 45
№4 (10), 2017, #7 36
Novyk Petro
senior teacher Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (1), 2015, #34 667
№2 (4), 2016, #35 227
Nystoriak Ivan
lecturer Chernihiv National University of Technology (95 Shevchenka Str., 14027 Chernihiv, Ukraine)
№1 (1), 2015, #20 1591
№2 (4), 2016, #19 207