Науковий журнал «Технічні та та технології»  включено до таких баз даних:

Україніка наукова  українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Має друкований аналог - реферативний журнал "Джерело". Поповнюється на 2,5-3 тис. записів щомісячно. Посилання.
Index Copernicus (IC) — онлайнова наукометрична база даних з внесеної користувачем інформації, в тому числі наукових установ, друкованих видань і проектів, створена в 1999 році в Польщі. База даних має кілька інструментів оцінки продуктивності, які дозволяють відстежувати вплив наукових робіт і публікацій, окремих вчених або науково-дослідних установ. На додаток до продуктивності індекс Копернікус також пропонує традиційне реферування та індексування наукових публікацій. База даних знаходиться у веденні Index Copernicus International. Базу даних названо на честь Миколи Коперника.
База даних Index Copernicus включала на 2013 р. близько 5000 наукових журналів з ​​усього світу, в тому числі понад 1200 польських. Станом на кінець 2015 р. база даних більш ніж 13 000 наукових журналів.
Українських журналів на вересень 2013 р. в цій наукометричній базі було 89 одиниць.
Станом на 2016 р. основний список Index Copernicus містить понад 22 000 журналів, в тому числі 3000 з Польщі. Посилання.
Пошукова система Google Академія (https://scholar.google.com.ua) є складовою частиною браузера Google Chrome і підтримується компанією Google. Це пошукова й некомерційна бібліометрична система, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування. Посилання.
 

Проект “Наукова періодика України” (http://journals.uran.ua)  це загальнодержавна технологічна платформа на базі Open Journal Systems (OJS), яка забезпечує для наукових періодичних видань України процеси редакційного опрацювання, публікації, післяпублікаційної підтримки.
Ресурс розвивається на засадах добровільного взаємовигідного партнерства видавців, які бажають, здатні та готові працювати у високотехнологічному веб-орієнтованому середовищі, а також наукових бібліотек та інформаційних центрів України.
Проект передбачає три аспекти інтеграції видавців: спільне впровадження OJS, використання єдиного загальнодержавного реєстру суб'єктів та об'єктів видавничого процесу, дотримання спільних засад видавничої та редакційної політики.
Співпраця “Наукової періодики України” з провідними міжнародними агрегаторами науково-інформаційних ресурсів, національними та академічними бібліотеками світу дозволяє спростити для видавців-учасників процеси входження їх видань у престижні реферативні бази даних, каталоги та системи пошуку. Через програмні шлюзи платформи видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine, OpenAIRE та ін.
ТОВ “Видавнича служба УРАН” має ліцензію авторизованого постачальника даних до міжнародного реєстру ORCID, що дозволяє зацікавленим виданням-учасникам оперативно оновлювати профілі своїх авторів даними про нові опубліковані статті. Посилання.

ResearchBib (міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів). Посилання.

BASE: Bielefeld Academic Search Engine. Підстава (Білефельд Академічний пошукач)  багатопрофільна пошукова система по науковим інтернет-ресурсам, створена в бібліотеці університету Білефельд Білефельд, Німеччина. Це на основі вільного і відкритого програмного забезпечення, таких як Apache solr і VuFind. Вона збирає метадані УРР від інституційних репозитаріїв та інших наукових електронних бібліотек, які реалізують протокол збору метаданих ініціативи відкритих архівів (oai-РМН), а потім нормалізується і індексації даних для пошуку. На додаток до метаданих, УРР, бібліотеки індексів вибрані веб-сайти і місцевих інформаційних фондів, які можуть бути знайдені через єдиний пошуковий інтерфейс.
Користувачі можуть здійснювати пошук бібліографічних метаданих, включаючи реферати, якщо такі є. Проте, база не в даний час пропонують повнотекстовий пошук. Це контрастує з комерційними пошукових систем декількома способами, в тому числі за типами і видам ресурсів, пошук та інформації, яку він пропонує про результати, які він знаходить. Результати можна звузити, використовуючи свердло вниз меню (Фасетноє пошук). Бібліографічні дані надані в декількох форматах, і результати можуть бути відсортовані за кількома полями, наприклад по автору або роком видання. Некомерційні послуги можуть інтегрувати бази пошук безкоштовно за допомогою API. Посилання.
WorldCat — найбільша у світі бібліографічна база даних, що налічує понад 240 млн записів про всі види творів 470 мовами світу (на 2011 рік). База створюється спільними зусиллями більш ніж 72 000 бібліотек з 171 країни світу в рамках організації OCLC.
З серпня 2006 р. став можливий вільний доступ до пошуку у цій БД з веб-сторінки worldcat.org.
Російський індекс наукового цитування (РІНЦ) — бібліографічна база даних наукових публікацій вчених Росії і країн СНД в понад 4000 журналах. Для отримання необхідних користувачеві даних про публікації та цитованості статей на основі бази даних РІНЦ розроблено аналітичний інструментарій Science Index. Проект РІНЦ розробляється з 2005 року компанією "Наукова електронна бібліотека" (ELIBRARY.ru). Посилання.
CrossRef (http://search.crossref.org/?q=2411-5363) -  це об'єднання видавців наукових публікацій (журналів, монографій, збірників матеріалів конференцій), створене з метою розробки та підтримки всесвітньої високотехнологічної інфраструктури наукових комунікацій. Головним завданням CrossRef є сприяння широкому використанню інноваційних технологій для прискорення і полегшення наукових досліджень. Особлива увага CrossRef зосереджена навколо питань розбудови електронної інфраструктури взаємної цитованості наукових публікацій. Асоціація CrossRef підтримує спільну всесвітню службу взаємної цитованості, яка функціонує як своєрідний шлюз між електронними платформами видавців. Ця служба не зберігає повні тексти наукових публікацій, але вона зберігає інформацію про зв'язки публікацій через технологію Digital Object Identifier (CrossRef DOI), а також метадані опублікованих наукових матеріалів. Завдяки цій системі дослідники можуть використовувати функціональність рівня глобального науково-видавничого середовища.
Членами CrossRef наразі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних цитувань CrossRef охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших типів наукових публікацій (монографій, наборів даних, дисертацій, технічних звітів).