WORKING ACCURACY OF INDUSTRIAL ROBOTS AND METHODOLOGY FOR ITS VERIFICATION

Author:

Tuleja Peter, Technical University of Kosice (Park Komenskeho 8, 04200 Kosice, Slovak Republic).

Language: english

Annotation:

Article for short describes the importance and method of verifying the working accuracy of the applying the methodology in accordance with valid international standards. It also describes a method for obtaining of the necessary data to verify of one-way accuracy and repeatability of positioning of selected industrial robot.

Key words:

industrial robot, working accuracy, verification

References:

1. Tuleja, Peter: Identifikácia overovacích parametrov robotov s kinematikou typu SCARA. Doktorandská dizertačná práca. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2009, 105 s.

2. STN ISO 9283:1990, Manipulačné priemyselné roboty - Pracovné charakteristiky a zodpovedajúce skúšobné metódy.

3 STN ISO 9946:1991, Manipulačné priemyselné roboty – Prezentácia charakteristík.

Download