КУСКОВО-ПОЛІНОМІАЛЬНА АПРОКСИМАЦІЯ ЯРУЖНИХ ФУНКЦІЙ

Автор:

Трофимчук О.М., Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Кряжич Ольга Олександрівна, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України, м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто підхід до вирішення задач кусково-поліноміальної апроксимації з застосуванням методу Дж. Зойтендейка. Запропоновано застосування методу можливих напрямків для вирішення задач чебишевського наближення з додатковими обмеженнями. Наведено алгоритм вирішення подібних задач для реалізації методу за допомогою обчислювальної техніки. Розглянуто можливі аспекти практичного застосування та зроблено висновки.

Ключові слова:

функція, поліном, апроксимація, наближення, нерівність

Список використаних джерел:

1. Василенко В.А. Сплайн-функции: теория, алгоритмы, программы / В. А. Василенко. – Новосибирск : Наука, 1983. – 218 с.

2. Дзядик В. К. Введение в теорию равномерного приближения функций полиномами / В. К. Дзядик. – М. : Наука, 1977. – 512 с.

3. Довгий С.О. Системи підтримки прийняття рішень на основі статистично-ймовірнісних методів / С. О. Довгий, П. І. Бідюк, О. М. Трофимчук. – К. : Логос, 2014. – 419 с.

4. Зойтендейк Г. Методы возможных направлений / Г. Зойтендейк. – М. : Издательство иностранной литературы, 1963. – 178 с.

5. Люк Ю. Специальные математические функции и их аппроксимации / Ю. Люк. – М. : Мир, 1980. – 608 с.

6. Попов Б.А. Равномерное приближение сплайнами / Б. А. Попов. – К. : Наук. думка, 1989. – 272 с.

7. Програмний виріб «Прогнозування та оцінка наслідків катастроф з хімічною речовиною на об’єктах ЗС України». Керівництво з адміністрування. ИКПЛ.466452.009 32. – К. : ІПММС НАНУ, 2008. – 37 с.

8. Ремез Е.Я. Основы численных методов чебышевского приближения / Е. Я. Ремез. – К. : Наук. думка, 1969. – 620 с.

Завантажити