ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВ ТЕОРІЇ КОМУНІКАЦІЙ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор:

Зарiцький Олег Володимирович, Національний авіаційний університет (просп. Космонавта Комарова, 1, м. Київ, 03068, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Представлено результати розроблення функціональної моделі процесу комунікацій як основи для побудови інформаційних систем моделювання професійної діяльності людини з використанням базових положень теорії комунікації.

Ключові слова:

професійна діяльність людини, теорія комунікацій, функціональна модель, модель «Сутність–Зв’язок», інформаційні системи

Список використаних джерел:

  1. Заріцький О. В. Аналітичний огляд методологій та інформаційних систем моделювання та оцінки професійної діяльності людини / О. В. Заріцький // Збірник наукових праць «Проблеми інформатизації та управління». – К. : НАУ, 2015. – № 1 (49). – С. 32–36.

  2. Job analysis manual. Civil service selection. Department of administrative services, human resources division, 2006. – 35 p.

  3. Бориснёв С. В. Социология коммуникации : учеб. пособие для вузов / С. В. Бориснёв. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 270 с.

  4. Яковлев И. П. Ключи к общению. Основы теории коммуникаций / И. П. Яковлев. – СПб. : Авалон, Азбука-классика, 2006. – 225 с.

  5. Peter P. Chen. Entity-Relationship Modeling: Historical Events, Future Trends, and Lessons Learned. – LA 70803: Computer Science Department Louisiana State University Baton Rouge, 1985. – 11 р.

Завантажити