ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ КАДАСТРОВОЇ СИСТЕМИ

Автор:

Корнієнко Ігор Валентинович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто проблема оцінювання функціональної ефективності автоматизованих кадастрових систем. Запропоновано показник, який дозволяє порівнювати функціонування різних автоматизованих кадастрових систем.

Ключові слова:

ефективність, оцінка, кадастр, автоматизована система

Список використаних джерел:

  1. Кудрицький В. Д. Оцінка і управління ефективністю функціонування автоматизованого командного пункту / В. Д. Кудрицький, Ю. І. Катков, І. В. Корнієнко // Труди академії. – К. : НАОУ, 2005. – № 61. – С. 119–128.

  2. Корнієнко І. В. Оцінка ефективності просторово-розподілених телекомунікаційних мереж / І. В. Корнієнко, С. П. Корнієнко // Чернігівський науковий часопис. Серія 2. Техніка і природа : електронний збірник наукових праць. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2011. – № 1(1). – С. 96–101.

  3. Корниенко И. В. Оценка эффективности автоматизированной телекоммуникационной сети / И. В. Корниенко, П. И. Чередниченко, С. П. Корниенко // Электротехнические и информационные комплексы и системы. – Уфа : УГУЕС, 2013. – № 1, т. 9. − С. 97–101.

Завантажити