ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ АЛГОРИТМУ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДІВ ЗА КРИТЕРІЄМ СУМАРНОГО ВИПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАПІЗНЕННЯ ІЗ НАЛАГОДЖЕННЯМИ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ПОСЛІДОВНОСТІ

Автор:

Мельник О.О., Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто алгоритм розв’язання задачі мінімізації сумарного випередження і запізнення завдань на одному приладі з налагодженнями, залежними від послідовності, і оцінено його ефективність. Результати показали, що запропонований евристичний алгоритм генерує за прийнятний час розв’язки, достатньо близькі до оптимальних.

Ключові слова:

складання розкладів, одноетапні задачі, налагодження обладнання, випередження, запізнення

Список використаних джерел:

1. Згуровский М. З. Принятие решений в сетевых системах с ограниченными ресурсами : монография / М. З. Згуровский, А. А. Павлов. – К. : Наукова думка, 2010. – 573 с.

2. Павлов О. А. Дослідження властивостей та розв’язання задачі «Мінімізація сумарного штрафу як за випередження, так i за запізнення відносно директивних строків при виконанні незалежних завдань одним приладом» О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. В. Мельников // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. − К. : ВЕК+, 2008. – № 48. – С. 3–6.

3. Складання розкладів сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, що залежать від послідовності / Ф. Г. Ващук, О. А. Павлов, О. Б. Місюра, О. О. Мельник // Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка : зб. наук. пр. – К. : Век+, 2011. – № 53. – С. 192–194.

4. Baker K.R. Sequencing with earliness and tardiness penalties: a review / Baker K.R., Scudder G.D. // Operations Research. – 1990. – № 38 (1). – Р. 22–36.

5. Coleman B.J. A simple model for optimizing the single machine early/tardy problem with sequence dependent setups / B. JAY Coleman // Production and Operations Management. – 1992. – Vol. 1 (2). – P. 225–228.

6. Fisher M.L. A dual algorithm for the one-machine scheduling problem / Marshall L. Fisher // Mathematical Programming. – 1976. – Vol. 11 (1). – P. 229–251. 

7. Kanet J.J. Scheduling with inserted idle time: Problem taxonomy and literature review / Kanet J.J., Sridharan V. // Operations Research. – 2000. – № 48 (1). – Р. 99–110.

Завантажити