ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРМАНЕНТНОЇ GNSS-СТАНЦІЇ «ЧЕРНІГІВ» (CNIV) У МЕРЕЖІ EPN

Автор:

Терещук Олексій Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Нисторяк Іван Олександрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Стаття присвячена десятій річниці роботи перманентної GNSS-станції «Чернігів» (CNIV). Висвітлено історію розвитку станції, зокрема, внесення її до EPN – EUREF Permanent Network, зміну обладнання під час експлуатації та основні етапи становлення GNSS-мережі в Україні загалом. Проаналізовано зміни координат за час роботи станції, кількість спостережень, вплив багатопроменевості та розглянуто координати станції у різних системах. Оцінено також комбіновані координати, швидкості їх зміни та значення тропосферної рефракції. Досліджено вплив та величину річних і сезонних тропосферних рефракцій на станції. Зазначено, що станція «CNIV» віднесена до класу точності «А» через високий статус свого стабільного положення, похибка якого становить до 1 см у всіх епохах проведених спостережень. З огляду на це станція CNIV може використовуватися як довірча станція для EUREF ущільнення.

Ключові слова:

перманентна станція, GPS, спостереження, GNSS, клас точності, CNIV

Список використаних джерел:

1. Журнал станції CNIV в мережі EPN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epncb.oma.be/_networkdata/logfile.php?name=cniv_20140929.log_log&button=View.

2. Каблак Н. І. Сучасні підходи до визначення та використання тропосферних затримок / Н. І. Каблак // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – Львів, 2009. – Вип. 72. – С. 22–27.

3. Координати станцій мережі EPN. ETRF2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://epncb.oma.be/pub/station/coord/EPN/EPN_A_ETRF2000_C1770.SSC.

4. Координати станцій мережі EPN. IGb08 [Електронний ресурс] // Режим доступу : ftp://epncb.oma.be/pub/station/coord/EPN/EPN_A_IGb08_C1770.SSC.

5. Координати станцій мережі System.NET. СК-63 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://systemnet.com.ua/ua/coverage-ukr/stantsiji-merezhi/sk-63.

6. Координати станцій мережі System.NET. УСК-2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://systemnet.com.ua/ua/coverage-ukr/stantsiji-merezhi/usk-2000.

7. Мониторинг вариаций параметров тропосферы с помощью сети приемников спутниковых навигационных систем / О. Г. Хуторова, Г. М. Тептин, В. Е. Хуторов, В. В. Калинников // Распространение радиоволн : труды XXIV всероссийской конференции. – Иркутск, 2014. – C. 272–275.

8. Перша GNSS-кампанія у Північному регіоні України / О. Терещук, Я. Яцків, В. Мовенко та ін. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2012. – № 1 (23). – С. 38–40.

9. Практика створення в Україні інформаційно-вимірювальної GNSS-системи та мережної VRS- технології забезпечення геодезичних і кадастрових зйомок / Я. С. Яцків, В. П. Харченко, В. М. Шокало та ін. // Наука та інновації. – 2009. – Т. 5, № 2. – С. 5–22.

10. Предварительные результаты GNSS-наблюдений на пунктах геодезической сети Северного региона Украины / А. Терещук, И. Нисторяк, А. Жалило, А. Желанов // Вестник СГГА (Сибирской государственной геодезической академии). – 2014. – Вып. 4 (28). – С. 29–38.

11. Сайт відстеження змін координат станції CNIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/coordinates/stationcoordinates4onestation.php?station=CNIV.

12. Сайт, присвячений станції CNIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epncb.oma.be/_trackingnetwork/siteinfo4onestation.php?station=CNIV_15501M001.

13. Супутникова радіонавігація, моніторинг радіонавігаційного поля, геометричний фактор / В. П. Харченко, В. В. Конін, О. С. Погурельський, О. П. Сушич // Авиационно-космическая техника и технология. – 2005. – № 7. – С. 250–258.

14. Терещук О. І. Активні GNSS-мережі та регіональна геодинаміка / О. І. Терещук, С. Г. Савчук, І. О. Нисторяк // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : збірник наукових праць VIІ Міжнародної науково-практичної конференції. – 2011. – Вип. ІІ (22). – С. 79–81.

15. Терещук О. І. Аналіз GNNS-спостережень у Північному регіоні України / О. І. Терещук, І. О Нисторяк // Містобудування і територіальне планування. – 2013. – № 48. – С. 443–451.

16. Терещук О. І.  Попереднє обґрунтування конструкції телескопічної опори антени перманентної GPS-станції «Чернігів» / О. І. Терещук, В. В. Суровець, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – 2005. – Вип. 1. – С. 26–31.

17. Терещук О. Попередні результати та аналіз GNSS-спостережень на Чернігівщині / О. Терещук, І. Нисторяк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2013. – Вип. ІІ (26). – С. 58–61.

18. Терещук О. І. Постійнодіюча GPS-станція «Чернігів»: перші п’ять років функціонування / О. І. Терещук, О. О.Хода, М. О.Литвин // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – 2010. – Вип. ІІ (20). – С. 7–13.

19. Третя на Чернігівщині перманентна GPS-станція / Я. Яцків, О. Терещук, О. Хода та ін. // Вісник геодезії та картографії. – 2012. – № 2. – С. 18–19.

20. Хуторова О. Г. Вариации интегрального атмосферного влагосодержания, полученные по фазовым измерениям приемников спутниковых навигационных систем / О. Г. Хуторова, В. В. Калинников, Т. Р. Курбангалиев // Оптика атмосферы и океана. – 2012. – Т. 25, № 6. – С. 529–533.

21. Bernese GPS Software Version 4.2 / Eds. Hugentobler U., Schaer S., Fridez P. – Berne : Astronomical Institute, University of Berne. – 2001. – 515 p.

22. Bruyninx C – Altamimi Z – Caporali A – Kenyeres A – Lidberg M – Stangl G – Torres JA (2012): Guidelines for EUREF Densifications [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://epncb.oma.be/pub/general/Guidelines_for_EUREF_Densifications.pdf.

23. EPN – Європейська перманентна мережа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epncb.oma.be/.

24. FTP сервер EPN [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://epncb.oma.be/pub/product/.

25. Kenyeres A. The implementation of IGS08 in the EPN ETRS89 maintenance products // Published online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ftp://epncb.oma.be/pub/station/coord/EPN/IGS08_densification_V4. pdf.

Завантажити