МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Автор:

Осідач А.О., Національний університет “Львівська політехніка”, м. Львів, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано математичну модель електронного документа, яка ґрунтується на застосуванні логічних областей, що дозволяє розробляти методи оброблення різнокласових електронних документів у сучасних системах електронного документообігу. Закінчена модель документа складається з двох частин: фізичної і логічної структур. Фізична структура групує фізичні об’єкти в документі; логічна структура документа відображає його логічну організацію. Між фізичною і логічною структурами немає однозначної відповідності, але їх окремі елементи можуть знаходитися у прямій залежності один від одного. На основі цього було проведено моделювання структури електронних документів, а також формалізовано їх елементи для застосування цих моделей до постійно змінюваної корпоративної документації.

Ключові слова:

математична модель, електронний документ, електронний документообіг, структура електронного документа

Список використаних джерел:

 1. ДСТУ 4163-2003. Вимоги до оформлювання документів. – [Чинний від 2003-09-01]. – К., 2003. – 46 с.

 2. Смирнова Г. Н. Учебное пособие по дисциплине «Электронные системы управления документооборотом» / Г. Н. Смирнова. – М. : Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 168 с.

 3. Структура та компоненти системи електронного документообігу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nauch.com.ua/geografiya/20401/index.html?page=2 .

 4. Ткачук Г. І. Використання електронної системи документообігу у ВНЗ / Г. І. Ткачук, С. А. Постова // Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. – Житомир : ЖДУ, 2014. – С. 254.

 5. Удосконалення корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrbukva.net/page,8,69376–Sovershenstvovanie–korporativnyh–informacionnyh–sistem.html.

 6. Електронний документообіг: сучасні тенденції та проблеми провадження [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/34_VPEK_2012/Philologia/7_121024.doc.htm.

 7. Losee R. M. Learning syntactic rules and tags with genetic algorithms for information retrieval and filtering: an empirical basis for grammatical rules. University of North Carolina, USA, 2005. – 20 p.

 8. Summers K. M. Automatic discovery of logical document structure. Phd thesis, Cornell University. Cornell, USA. 2008. – 196 p.

 9. Azokly A. S. Tune approche uniforme pour la reconnaissance de la structure physique de documents composites fondee sur l‘analyse des cspaces. Phd thesis, l’lnstitut d’lnformatique, University de Fribourg, Suisse, 2005. – 155 p.

 10. Azokly A. S. Tune approche uniforme pour la reconnaissance de la structure physique de documents composites fondee sur l‘analyse des cspaces. Phd thesis, l’lnstitut d’lnformatique, University de Fribourg, Suisse, 2009. – 155 p.

 11. Srihari S.N., Lam S.W., Govindaraju V.„ Srihari R.K., Hull J J. Document image understanding. Center of Excellence for Document Analysis and Recognition, State University of New York at Buffalo, Buffalo, USA, 2008.

 12. Биркгоф Г. Теория решеток : пер. с англ. / Г. Биркгоф. – М. : Наука, 1984. – 432 с.

Завантажити