ПОЯСНЕННЯ ЕФЕКТУ АВТООПТИМІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ СИСТЕМИ ВЕУ З АЕРОДИНАМІЧНИМ МУЛЬТИПЛІКУВАННЯМ

Автор:

Алексієвський Дмитро Геннадійович, Інженерній інститут Запорізького національного університету (просп. Соборний 226, м. Запоріжжя, 69006, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Розглянуто ефект автооптимізації електромеханічної системи вітроенергетичної установки на базі схеми з аеродинамічним мультиплікатором. Запропоновано графоаналітичний метод аналізу статичного режиму цієї системи. На основі графоаналітичного аналізу визначаються умови виникнення ефекту і формулюються рекомендації щодо підвищення ефективності цієї системи.

Ключові слова:

вітроенергетична установка, вітротурбіна, генератор, оптимальний режим роботи, аеродинамічне мультиплікування

Список використаних джерел:

1. Моделирование электромеханической системы ВЭУ с аэродинамическим мультипликатором в режиме стабилизации скорости ветровых турбин / Н. С. Голубенко, П. Д. Андриенко, И. Ю. Немудрый, Д. Г. Алексеевский // Электротехника и электроэнергетика. – 2011. – № 1. – С. 7073.

2. Анализ режимов работы ветроэлектрической установки с аэродинамической мультипликацией / Д. Г. Алексеевский, П. Д. Андриенко, В. П. Метельский, И. Ю. Немудрый // Электротехника и электроэнергетика. – 2012. – № 1.– С. 6972.

3. Кривцов В.С. Неисчерпаемая энергия : учебникКн. 1. Ветроэлектрогенераторы / В. С. Кривцов, А. М. Олейников, А. И. Яковлев.  Х: Нац. аэрокосм. ун-т «Харьков. авиац. ин-т», Севастополь : Севастоп. нац. тех. ун-т, 2003.  400 с.

Завантажити