АКТУАЛЬНІСТЬ ІМПОРТОЗАМІЩЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНОЇ СИРОВИНИ У ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Автор:

Дудла Іраїда Олександрівна , Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто стан сировинної бази целюлозно-паперової промисловості України; проаналізовано структуру вітчизняного ринку картонно-паперової продукції; визначено напрямки наукових досліджень, направлених на заміщення імпортованої целюлози на целюлозу з рослинної сировини льону і конопель та на визначення її придатності для виготовлення паперу з різними функціональними властивостями.

Ключові слова:

паперова продукція, целюлозовмісна сировина, імпортозаміщення, целюлозно-паперова промисловість

Список використаних джерел:

1. Заболоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил України: національна макроекономіка : посібник / Б. Ф. Заболоцький. – К. : Академвидав, 2003. – 368 с.

2. Целюлозно-паперова промисловість [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mfa.gov.ua/data/upload/publication/uk/ua/12752/3214.htm.

3. Пріоритети розвитку вітчизняної целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=91605985.

4. Офіційний сайт асоціації «Укрпапір» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrpapir.org/news.php.

5. Офіційний сайт Державної митної служби України. Сумарний обсяг імпорту та експорту окремих груп товарів за кодами ТНЗЕД [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://arc.customs.gov.ua/dmsu/control/cstat/f2a/showstat.

6. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

7. Зінченко Д. В. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку [Електронний ресурс] / Д. В. Зінченко, Д. Р. Дунська // Актуальні проблеми економіки та управління : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 8. – Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/ru/node/398.

8. Концепція загальнодержавної цільової програми розвитку целюлозно-паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-паперової продукції на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ligazakon.ua/summary_news/news/2009/9/3/16637.htm.

Завантажити