СУСПІЛЬНА ЗНАЧУЩІСТЬ ВІД РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЕНТЕРАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

Автор:

Асланян С.А., Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Антюшко Д.П., Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна)

Кучинська А.М., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Досліджено показники суспільної значущості розроблення та впровадження вітчизняних сухих розчинних продуктів для ентерального харчування «Реабілакт» і «Реабілакт-Д». Представлено результати клінічної апробації їх функціональної ефективності; на практичному прикладі обґрунтовано економічну ефективність впровадження у медичну практику.

Ключові слова:

продукти для ентерального харчування, суспільна значущість, клінічна апробація

Список використаних джерел:

  1. Мировая статистика здравоохранения 2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://who.int/gho/publications/world_health_ statistics/2012/ru/.

  2. Концевая А. В. Оценка экономической эффективности медицинских технологий / А. В. Концевая, А. М. Калинина // Заместитель главного врача. – 2011. – № 2. – С. 9094.

  3. Національні рахунки охорони здоров’я (НРОЗ) України у 2012 році [Електронний ресурс] : статистичний бюлетень. – Режим доступу : http://ukrstat.org/uk/druk/katalog/kat_u/publposl_u.htm.

  4. Орлов Е. М. Категория эффективности в системе здравоохранения / Е. М. Орлов, О. Н. Соколова // Фундаментальные исследования. – 2010.  № 4. – С. 7075.

  5. Пат. 83048 України, МПК А61К 31/00. Суміш для ентерального харчування хворих при гіперметаболізмі «Енергія відновлення» / Н. В. Притульська, М. П. Гуліч, Ю. М. Мотузка, Д. П. Антюшко, Є. І. Маслєнін ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2013 02495 ; заявл. 27.02.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с.

  6. Пат. 83183 України, МПК А61К 31/00. Суміш для ентерального харчування «Реабілакт-Д» / Н. В. Притульська, С. А. Асланян, М. П. Гуліч, Ю. М. Мотузка, Д. П. Антюшко, Я. В. Купченко, Є. І. Маслєнін ; заявник і патентовласник Київський національний торговельно-економічний університет. – № u 2013 03562 ; заявл. 22.03.2013 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с.

Завантажити