ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРИБЕРЕЖНИХ ЗАХИСНИХ СМУГ РІЧОК УКРАЇНИ

Автор:

Мовенко Віктор Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Новик Петро Петрович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто деякі проблеми встановлення розмірів прибережних захисних смуг річок, які виникають внаслідок розташування в заплавах великих рік – середніх та малих річок, озер та стариць, а також забудови прибережних районів річок. Пропонується внести зміни до Земельного та Водного кодексів України, які повинні врахувати роз­глянуті проблеми.

Ключові слова:

прибережні захисні смуги, водні об’єкти, уріз води, річки, ставки, водосховища

Список використаних джерел:

1. Водний кодекс України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР.

2. Терещук О. І. Інженерно-геологічний моніторинг переформування берегів річок Чернігівського регіону / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2007. – Вип. 3. – С. 118–124.

3. Розроблення технології оцінки стану берегової лінії русел середніх і великих рік України / В. Глотов, В. Чижевський, О. Терещук, В. Мовенко // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – Вип. 1. – С. 180–184.

4. Мовенко В. Моніторинг лівого берега Дніпра біля смт Любеч Ріпкинського району Чернігівської області / В. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2009. – Вип. 5. – С. 98–105.

5. Мовенко В. І. Моніторинг берегоукріплення лівого берега Дніпра біля смт Любеч Ріпкинського району Чернігівської області / В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2011. – Вип. 7. – С. 116–120.

6. Терещук О. І. Гідрологічний режим та екологічний стан р. Десна в межах Чернігівської області / О. І. Терещук, В. І. Мовенко // Новітні досягнення геодезії, геоінформатики та землевпорядкування – Європейський досвід : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2014. – Вип. 10. – С. 62–71.

7. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768–ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua.

Завантажити