ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАЦІОНАЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ

Автор:

Сидоренко І.І., Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Розглянуто сутність державного контролю за раціональним використанням та охороною земель. Обґрунтовано сутність діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Проаналізовано функції, форми та методи управління держаного контролю, які є найважливішими у цій сфері. Основним завданням державного контролю за раціональним використанням та охороною земель є забезпечення збереження і відтворення земельних ресурсів, екологічної цінності природних і набутих властивостей земель.

Ключові слова:

державний контроль, раціональне використання, охорона земель, влада

Список використаних джерел:

  1. Андрейцев В. І. Правовий режим землі як основного національного багатства (Коментар до ч. 1 ст. 1 Земельного кодексу України) / В. І. Андрейцев // Законодавство України: Науково-практичні коментарі. – 2002. – № 4. – С. 15–26.

  2. Гавриш Н. С. Еколого-правові аспекти охорони земельних ресурсів в Україні / Н. С. Гавриш // Вісник Львів. ун-ту. Сер. Міжнародні відносини. – 1999. – Вип. 1. – 311 с.

  3. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні : навч. посіб. / В. М. Гаращук. – Х. : Фоліо, 2002. – 176 с.

  4. Лозинська Т. М. Національний продовольчий ринок в умовах глобалізації : монографія / Т. М. Лозинська. – X. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2007. – 272 с.

  5. Микитенко Ю. І. Державне управління: економічні методи та система відносин в умовах формування ринку земель. Полтавщина / Ю. І. Микитенко, Г. І. Шарий. – Полтава : ІАЦ «Подія», 2007. – 100 с.

Завантажити