АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕГРАДАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ У КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

Автор:

Воронюк Ю.Ю., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Беспалько Руслан Іванович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Проаналізовано стан земель у Карпатському регіоні. Розглянуто основні деградаційні процеси, які мають місце на досліджуваній території, та їх вплив на процеси використання земельних ресурсів. Наведено основні риси взаємозалежності особливостей регіону та заходів забезпечення раціонального використання земель лісогосподарського та сільськогосподарського призначення і запропоновано систему їх охорони. Обґрунтовано шляхи вирішення наявних проблем через використання системного підходу та методу аналізу ієрархій.

Ключові слова:

Карпатський регіон, землі лісогосподарського та сільськогосподарського призначення, деградаційні процеси, ерозія, системний підхід

Список використаних джерел:

  1. Реалізація стратегії Карпатської конвенції в Буковинських Карпатах: методологічні та еколого-біологічні аспекти : монографія / О. І. Фурдичко, В. Д. Солодкий. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 520 с.

  2. Системний підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/.

  3. Воронюк Ю. Ю. Методико-технологічний аспект забезпечення раціонального використання земель сільськогосподарського призначення Карпатського регіону / Ю. Ю. Воронюк, Р. І. Беспалько // SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION (природничі, математичні та технічні науки). – Будапешт, 2014. – ІІ (3), ISSUE 21. – С. 83–86.

  4. Статистичний щорічник України за 2012 рік / за ред. О.Г. Осауленка. – К. : Державна служба статистики України, 2013. – 552 с.

  5. Регіональна доповідь про стан природного навколишнього середовища в Закарпатській області за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ecozakarpat.gov.ua.

  6. Регіональна доповідь про стан природного навколишнього середовища в Івано-Франківській області у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.

  7. Регіональна доповідь про стан природного навколишнього середовища в Львівській області за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ekologia.lviv.ua.

  8. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернівецькій області 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.menr.gov.ua.

Завантажити