ПРО ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ТЕОДОЛІТНИХ ХОДІВ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КАДАСТРОВИХ ЗЙОМОК

Автор:

Щербак Юлія Володимирівна, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Iванов В.М., Петербурзький державний університет шляхів сполучення Імператора Олександра I, м. Санкт-Петербург, Росія

Бринь Михайло Ярославович, Петербурзький державний університет шляхів сполучення Імператора Олександра I, м. Санкт-Петербург, Росія

Мова статті: українська

Анотація:

Запропоновано розрахунок параметрів теодолітних ходів (довжин ходів, довжин сторін, допустимих кутових і абсолютних нев’язок), виходячи з технічних характеристик сучасних геодезичних приладів. Проведено за двома методиками дослідження параметрів теодолітних ходів, які, в цілому, збігаються між собою та з вимогами Інструкції з топографічної зйомки.

Ключові слова:

параметри теодолітних ходів: довжини ходів, довжини сторін, допустимі кутові й абсолютні нев’язки

Список використаних джерел:

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – М. : Недра, 1985. – 160 с.

2. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 : ГКНТА – 2.04-02-98. – К. : Укргеоінформ; Гол. упр. геодез., картогр. та кадастру, 1999. – 155 с.

3. Обоснование точности и параметров кадастровой съёмки земельных участков урбанизированных территорий / М. Я. Брынь, П. А. Весёлкин, В. Н. Иванов и др. // Записки горного института. – СПб. : Изд-во Нац. минерально-сырьевого ун-та «Горный», 2013. – Т. 204. – С. 19–24.

4. Островський А. Л. Геодезія : підручник для вузів / А. Л. Островський, О. І. Мороз, В. Л. Тарнавський. – Л. : Видавництво «Львівська політехніка», 2007. – Ч. II. – 508 с.

5. Порядок проведення інвентаризації земель від 23 травня 2012 р. № 513 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/513-2012-%D0%BF.

Завантажити