ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПЛАВЛЕННЯ КОРОЗІЙНОСТІЙКОГО ШАРУ СТРІЧКОВИМ ЕЛЕКТРОДОМ З КЕРОВАНИМ МЕХАНІЧНИМ ПЕРЕНЕСЕННЯМ

Автор:

Іванов Віталій Петрович, ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Лаврова О.В., ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Солідор Н.А., ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Моргай Ф.В., ЗВО Приазовський державний технічний університет (вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна).

Мова статті: російська

Анотація:

Розроблено технологію наплавлення корозійностійкого шару стрічковим електродом з примусовим механічним перенесенням електродного металу, що дозволяє забезпечити підвищення якості наплавленої поверхні і стабілізацію зони проплавлення основного металу. Досліджено макро- і мікроструктури, а також характер зміни мікротвердості наплавленого маловуглеводного і корозійностійкого металу.

Ключові слова:

стрічковий електрод, кероване перенесення електродного металу, мікроструктура, корозійностійкий шар, мікротвердість, електродугове наплавлення

Список використаних джерел:

1. Наплавка деталей металлургического оборудования двумя ленточными электродами / В. П. Лаврик, Л. К. Лещинский, В. Н. Бурдюгов, В. И. Верник // Металлург. – 1990. – № 1. – С. 33.

2. Лаврик В. П. Повышение качества формирования валика и переходной зоны при наплавке электродными лентами / В. П. Лаврик, Л. К. Лещинский // Новые процессы наплавки, свойства наплавленного металла и переходной зоны. – К. : ИЭС Патона, 1984. – С. 14–20.

3. Лебедев В. А. Тенденции развития механизированной сварки с управляемым переносом электродного металла (обзор) / В. А. Лебедев // Автоматическая сварка. – 2010. – № 10. – C. 45–52.

4. Лебедев В. А. Зависимость между скоростями импульсной подачи проволоки и ее плавления при сварке с короткими замыканиями / В. А. Лебедев // Автоматическая сварка. – 2007. – № 4. – C. 19–22.

5. Патон Б. Е. Анализ технических и технологических возможностей импульсной подачи электродной проволоки в процессах дуговой сварки и наплавки / Б. Е. Патон, В. А. Лебедев // Сварочное производство. – 2002. – № 2. – С. 24–31.

6. Лебедев В. А. Механизмы импульсной подачи электродной проволоки с регулированием параметров импульсов / В. А. Лебедев, В. Г. Пичак // Автоматическая сварка. – 2001. – № 5. – C. 31–37.

7. Патент 44885 Україна. МПК В23К 9/12 Спосіб широкошарового наплавлення під флюсом стрічковим електродом / Е. В. Лаврова, Б. И. Носовский ; ПГТУ. – № u 2008 10823 ; заявл. 01.09.2008 ; опубл. 26.10.2009, Бюл. № 20.

8. Патент на винахід №101288 Україна, МПК (2013) В23К 9/12. Пристрій для наплавлення стрічковим електродом під флюсом / О. М. Серенко, О. В. Лаврова, В. П. Іванов, В. О. Серенко. – № 201205838 ; заявл. 14.05.12 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 4 с.

Завантажити