ОСОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ІНТЕНСИФІКОВАНОГО СУШІННЯ ЗАГОТОВОК З ДЕРЕВИНИ ДУБА

УДК:674.047

Автор:

Пінчевська Олена Олексіївна , Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Борячинський Василь Васильович , Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Ромасевич Юрій Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, (вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна)м. Київ, Україна

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. У технологічному процесі виробництва деревних виробів операція сушіння є обов’язковою, проте найбільш довготривалою та дорогою. Ця проблема вимагає створення режимів та способів сушіння, які б дали можливість скоротити терміни процесу без якісних змін матеріалу. Тому розробка енергозберігаючої технології сушіння заготовок із деревини дуба без втрати якості матеріалу є актуальним завданням для подальших досліджень сушіння. Постановка проблеми. Інтенсифікувати процес сушіння в конвективних камерах можна за рахунок підвищення температури агента сушіння. З метою запобігання руйнуванню деревини під час сушіння за високих температур доцільно її висушувати осцилювальними режимами, які складаються з періодів короткочасного нагрівання за високої відносної вологості повітря та охолодження. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження циклічних способів сушіння деревини, які були висвітлені в наукових роботах, ґрунтувалися на процесах атмосферного сушіння та сушіння деревини в геліосушарках, коли зміна температури матеріалу відбувається за синусоїдальним законом. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сьогодні не набув використання осцилювальний спосіб сушіння пилопродукції з деревини дуба через відсутність раціональних режимів сушіння. Постановка завдання. Визначення параметрів раціонального режиму сушіння заготовок з деревини дуба в процесі осцилювального сушіння. Виклад основного матеріалу. Наведено основні результати експериментальних досліджень кінетики осцилювального сушіння заготовок із деревини дуба звичайного і дуба червоного з метою визначення режимних параметрів. Деревину дуба сушили в лабораторному пристрої до вологості 8 % за температури агента сушіння 80 °С. Найбільша швидкість видалення вільної вологи зі зразків спостерігалася для амплітуди коливань температури 30 °С. Визначено, що періодичність циклів «нагрівання-охолодження» доцільно проводити для деревини, що містить вільну вологу для прискорення її видалення. Після досягнення вологості 20 % дубові заготовки слід висушувати за сталої температури нагрівання. Для встановлення безпечних режимів сушіння деревини, крім температури нагрівання, визначено величину ступеня насичення повітря у цей період. Висновки відповідно до статті. Встановлено, що температура деревини змінюється не за синусоїдальним законом. Згідно з дослідженням процес циклічного нагрівання відбувається за поліноміальною залежністю, а процес циклічного охолодження – за експоненціальною. На базі цього запропоновано теоретичні рівняння кінетики зміни температур нагрівання та охолодження. На основі практичних досліджень та теоретичних розрахунків розроблені раціональні режими осцилювального сушіння заготовок з деревини дуба товщиною 50 мм.

Ключові слова:

дуб звичайний (Quercus robur); дуб червоний (Quercus rubra); кінетика осцилювального сушіння; раціональні режими.

Список використаних джерел:

  1. Сучасне лісосушильне та лісопильне устаткування / О. О. Пінчевська, З. С. Сірко, В. С. Коваль, Н. В. Марченко. – Х. : ПФ «ЦентрІнформ», 2005. – 176 с.
  2. Тепнадзе М. У. Режимы и технология сушки пиломатериалов в гелиосушилках : автореф. … дис. канд. техн. наук : спец. 05.21.05 «Технология и оборудование деревообрабатывающих производств, древесиноведение» / Марина Ушангиевна Тепнадзе. – М., 1986. – 18 с.
  3. Лыков А. В. Теория сушки / А. В. Лыков. – М. : Энергия, 1968. – 472 с.
  4. Меркушев И. М. Психрометрическая диаргамма равновесной влажности древесины /

И. М. Меркушев // ИВУЗ «Лесной журнал». – 2010. – № 2. – С. 83–86.

  1. Пінчевська О. О. Сушіння заготовок дуба червоного осцилювальними режимами / О. О. Пінчевська, В. В. Борячинський, Г. Б. Іноземцев // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2016. – № 184. – С. 16–22.
  2. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород. Режимы сушки в камерах периодического действия : ГОСТ 19773-84. – [Чинний від 1984-01-01] – М. : Стандартинформ, 2009. – 14 с. – (Межгосударственный стандарт).

Завантажити