КОНСТРУКЦІЇ, КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРТОЛЬОТНИХ РЕДУКТОРІВ

УДК:629.735.45Ми-8.004.2(022)

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-34-48

Автор:

Шаповалов Олег Леонідович, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна)

Колесник Денис Миколайович, Державний науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки (вул. Стрілецька, 1, м. Чернігів, 14033, Україна)

Пилипенко Олег Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.  Сучасний стан найбільш застосовуваних вертольотів Ми-8 різних модифікацій пасажирського, транспортного  та військового призначення  характеризується тим,  що  в  них є агрегати  з обмеженим ресурсом, відмови яких безпосередньо впливають на безпеку польотів. Оскільки найближчим часом заміни цьому типу вертольотів не очікується, необхідно забезпечити підтримку стану льотної придатності наявного парку вертольотів цього типу.

Постановка проблеми.  Для обґрунтованого збільшення ресурсів головного, проміжного і хвостового редукторів необхідно мати об’єктивні дані по параметрах елементів трансмісії вертольоту типу Ми-8.

Аналіз  останніх  досліджень  і публікацій.  Про  ефективність  встановлення  і  збільшення ресурсів  агрегатам трансмісії вертольотів свідчать: оцінка й обґрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій у двох томах під редакцією академіка В. Т. Трощенко Інституту проблем міцності НАН України, розроблене відповідне положення РФ (2004) та захист дисертації на подібну тему (2014) стосовно вертольотів Ми-2.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Розгляд конструкцій, кінематичних схем та основних технічних характеристик головних редукторів ВР-8, ВР-8А, ВР-14, проміжного ПР-8 та хвостового ХР-8 редукторів.

Мета статті.  Розглянути наявні початкові дані стосовно таких агрегатів трансмісії вертольотів Ми-8, як головний, проміжний і хвостовий редуктори та їх зубчасті передачі.

Виклад основного матеріалу.  Розглянуті конструкції, кінематичні схеми редукторів ВР-8, ВР-8А, ВР-14, ПР-8, ХР-8 та їх зубчасті передачі, а також відповідні основні технічні характеристики.

Висновки відповідно до статті.  Розглянуті конструкції, кінематичні схеми та основні технічні характеристики головних, проміжного та хвостового редукторів для подальшого їх застосування з метою забезпечення підтримки стану льотної придатності наявного парку вертольотів типу Ми-8.

Ключові слова:

конструкції головних, проміжного та хвостового редукторів вертольота Ми-8; кінематичні схеми; технічні характеристики

Список використаних джерел:

1. Авиационные зубчатые передачи и редукторы / под ред. Э. Б. Булгакова. – М. : Машиностроение. 1982. – 375 с.

2. Положение об установлении и увеличении ресурсов  агрегатам трансмиссии вертолётов гражданской авиации. – М., 2004. – 30 с.

3. Оценка и обоснование продления ресурса элементов конструкций : труды конф., 6–9 июня, 2000 : в 2 т. / под ред. В. Т. Трощенко. – К. : Институт проблем прочности НАН Украины, 2000. – Т. 1. – 556 с., – Т. 2. – 401 с.

4.  Семенихин  Р.  Л.  Экспериментально-теоретическая  оценка  ресурсоспособности  элементов  вертолетных конструкций: дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.22.14 / Семенихин Роман Леонидович ; Московский государственный технический университет гражданской авиации. – М., 2014. – 134 с.

5. Данилов В. А. Вертолёт Ми-8. Устройство и техническое обслуживание / В. А. Данилов. – М. : Транспорт, 1988. – 278 с.

6. Вертолёт Ми-8. Техническое описание. Книга II. Конструкция [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://aviadocs.com/RLE/Mi-8/CD1/TO/Mi-8_TO_kn2.pdf.

7. Главный редуктор ВР-14. Руководство по технической эксплуатации 7871 РЭ. 1985 – 255 с.

Завантажити