ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОБРОБКИ ТОРЦІВ ГВИНТОВИХ ПРУЖИН СТИСКУ

УДК:621.923.042

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-59-68

Автор:

Венжега Володимир Іванович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Рудик Андрій Васильович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Пасов Геннадій Володимирович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: російська

Анотація:

Актуальність теми дослідження.  Забезпечення високої якості та продуктивності обробки торцевих поверхонь пружин стиснення вимагає розробки нових методів і способів обробки.

Постановка проблеми.   Багато сучасних машин і механізмів містять пружини стиску. Їхня працездатність і технічний ресурс залежать від стабільності пружних характеристик пружин у часі, що забезпечується фінішними операціями обробки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Відомий спосіб обробки торців пружин при невеликому обсязі виробництва на абразивно-заточувальних верстатах за дві установки, при цьому торці притискаються до циліндричної поверхні шліфувального круга. У серійному й масовому виробництві торці пружин доцільно шліфувати на спеціальних верстатах торцем або периферією шліфувального круга. Як метод остаточної обробки використовується також одностороннє шліфування абразивною стрічкою.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Застосовувані способи шліфування торців гвинтових пружин стиску не можуть забезпечити в повному обсязі вимоги до точності і якості поверхневого шару при високій продуктивності.

Постановка завдання.  Розробка способу остаточної обробки торців пружин шліфуванням, що забезпечує високу точність і продуктивність без зміни фізико-механічних властивостей поверхневого шару.

Виклад основного  матеріалу.  Остаточну обробку торців пружин пропонується проводити на двосторонніх торцешліфувальних верстатах з горизонтальним компонуванням  шпиндельних вузлів,  за один прохід, одночасно  з двох сторін,  застосовуючи спеціально  профільовані  абразивні  круги, які  складаються  з двох ділянок:  для зняття основного припуску й калібрувальної, на якій формується остаточна точність і шорсткість поверхні. Профільовані круги повинні бути орієнтовані щодо торцевих поверхонь заготовок.

Висновки відповідно до статті.  У роботі запропонований спосіб остаточної обробки торців пружин шліфуванням, що забезпечує високу точність і продуктивність без зміни фізико-механічних властивостей поверхневого шару, що сприяє підвищенню надійності роботи пристроїв, що містять пружини. Відхилення від площинності торцевої  поверхні  пружини  діаметром  26  мм  становить  1,5  мкм,  а  відхилення  від  перпендикулярності  торця  осі  – 2 мкм.  Температура  при  шліфуванні  не  перевищує  критичних  точок,  тому  в  поверхневому  шарі  не  відбувається структурних і фазових змін.

Ключові слова:

гвинтові пружини стиснення; двостороннє шліфування; орієнтовані кола; фізико-механічні властивості поверхневого шару; точність обробки; продуктивність обробки.

Список використаних джерел:

1. Остроумов В. П. Производство винтовых цилиндрических пружин / В. П. Остроумов. – М. : Машиностроение, 1970. – 169 с.

2. Иванов Ю. И. Эффективность и качество  обработки инструментами на гибкой основе / Ю. И. Иванов, Н. В. Носов. – М. : Машиностроение, 1985. – 88 с. : ил.

3. Шиляев С. А. Технологические методы повышения качества пружин, применяемых в автотранспорте / С. А. Шиляев, С. Р. Аллаяров, Т. Р. Меджитов // Сборник научных трудов Ижевского государственного технического университета. –2010. – № 43. – С. 75–83.

4. Кальченко В. В. Повышение эффективности  двустороннего шлифования  торцев цилиндрических деталей ориентированными абразивными кругами : дис. … канд. техн. наук : спец. 5.03.01 «Процессы механической обработки. станки и инструменты» / В. В. Кальченко ; НТУ «ХПИ». – Х., 1998. − 203 с.

5.  Венжега  В.  И.  Повышение  эффективности  шлифования  торцов  со  скрещивающимися осями детали и круга с калибрующим участком : дис. … канд. техн. наук : спец. 05.03.01 «Процессы механической обработки. станки и инструменты» / В. И. Венжега ; НТУ «ХПИ». – Х., 2009. – 214 с.

6. Рудик А. В. Експериментальні дослідження точності формоутворення торців /  А. В. Рудик, В. І. Венжега, В. А. Рудик // Вісник Чернігівського державного технологічного університету : зб. – 2013.  – Вип. 2 (65). – С. 76–80.

Завантажити