ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗВАРЮВАННЯ ДІЕЛЕКТРИКІВ З АЛЮМІНІЄМ В ЕЛЕКТРИЧНОМУ ПОЛІ ВИСОКОЇ НАПРУГИ

УДК:621.791:666.1.037.42

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-94-102

Автор:

Березін Леонід Якович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Руденко Михайло Миколайович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми досліджень.  Використання зварювання в електричному полі високої напруги для виготовлення прецизійних приладів, наприклад, лазерних гіроскопів, що працюють у важких умовах (вібрації, удари, перепади температур тощо).

Постановки проблеми.  Сучасні знання про особливості утворення зварного з’єднання при використанні зварювання в електричному полі високої напруги не дозволяють повноцінно оптимізувати процес зварювання й отримувати зварні з’єднання необхідної якості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Отримання якісних зварних з’єднань зварюванням в електричному полі  високої  напруги  пов’язано  з  величиною  мікрошорсткості  поверхні    діелектрика,  якістю  її  очищення, активізацією процесів поляризації діелектрика, електростатичною взаємодією та утворенням перехідного шару зі складних оксидів між матеріалами, що з’єднуються.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.  Отримання  перехідного шару зі складних оксидів, посилення електростатичної взаємодії між матеріалами, що з’єднуються, підвищує міцність зварних з’єднань, однак експериментальних і теоретичних даних для керування цими процесом ще недостатньо.

Постановка завдання.   Дослідження факторів,  що дозволять  оптимізувати процеси  утворення    перехідного шару зі складних оксидів та електростатичної взаємодії між матеріалами, що з’єднуються.

Викладення основного матеріалу.  Досліджено вплив хімічного очищення діелектрика перед зварюванням на процеси утворення  перехідного шару зі складних оксидів та електростатичної взаємодії між матеріалами, що з’єднуються.

Висновки відповідно до статті.  Встановлено, що хімічне комбіноване очищення діелектрика перед зварюванням дає змогу створити на діелектрику приповерхневий шар із кислотними властивостями і високоомну плівку, які посилюють окислювально-відновлювальну реакцію та електростатичну взаємодію між матеріалами, що з’єднуються.

Ключові слова:

зварювання; очищення; діелектрик; окислювально-відновлювальна й електростатична взаємодія; міцність зварного з’єднання.

Список використаних джерел:

 

1. К  вопросу  электроадгезионного  соединения  некоторых  материалов электронной техники  / В. А. Варенцов, В. А. Пиходченко, В. Н. Таиров, Г. М. Дзюбенко, В. З. Шаповал, А. П. Коржавый // Электронная техника. Сер. Материалы. – 1983. – Вып. 10 (183). – С. 57–59.

2. Хоменко Н. Н. Получение неразъемных соединений кремния с материалами / Н. Н. Хоменко. – Чернигов : ВСНТО, 1986. – 67 с.

3.  Шлифер  С.  Е.  Использование  екзоєлектретного  эффекта  при  соединении  германия  и кремния  со  стеклом  в  электрическом  поле  /  С.  Е.  Шлифер,  В.  П.  Антонов,  А.  Г.  Браун  // Достижения и перспективы развития диффузионной сварки : материалы ХІІ Всесоюзной науч.- техн. конф. – М., 1987. – С. 124–128.

4. Березін Л. Я. Особливості механізму утворення зварних з’єднань  при зварюванні в електричному полі високої напруги / Л. Я. Березін // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (Чернігів, 24-27 квітня, 2017 р.) : збірник матеріалів VII Міжнародної наук.- практ. конф. : тези докл. – Чернігів, 2017. – С. 59–61.

5. Хоменко Н. Н. Влияние некоторых факторов на технологичность и надежность соединений  кремния со  стеклом /  Н. Н. Хоменко //  Электронная  техника. Сер.  Материалы.   1983. – Вып. 11 (184). – С. 75–77.

6. Хоменко Н. Н. Свойства соединений стекла с кремнием, полученного сваркой в электростатическом поле высокого напряжения / Н. Н. Хоменко, О. В. Гнатюк // Сварочное производство. – 1982. – № 12. – С. 22–23. 

7.  Варенцов  В.  А.  Исследование  границы  электроадгезионных  соединений  некоторых  материалов  электронной  техники  /  В.  А.  Варенцов.,  А.  П.  Коржавый,  В.  Ф.  Бритун  // Электронная техника. Сер. Материалы. – 1983. – Вып. 3(185). – С. 36–39

8. Обработка поверхности и надежность материалов / под ред. Дж. Бурке, Ф. Вайса ; пер. англ. Э. М. Лазарева и др. ; под ред. О. А. Банных ; [Парриш П., Херглотц Х., Хадсон Дж. и др.]. – М. : Мир, 1984. – 132 с. : ил.

9. Стевелс Дж. Электрические свойства стекла / Дж. Стевелс. – М. : Иностранная литература, 1961. – 89 с.

10. Косогова Н. П. Исследование сил притяжения в электростатических крепежных устройствах : дис. … канд. техн. наук / Н. П. Косогова. – Л., 1972. – 182 с.

 

 

 

 

практ. конф. : тези докл. – Чернігів, 2017. – С. 59–61.
5. Хоменко Н. Н. Влияние некоторых факторов на технологичность и надежность соедине-
ний кремния со стеклом / Н. Н. Хоменко // Электронная техника. Сер. Материалы. 1983. –
Вып. 11 (184). – С. 75–77.
6. Хоменко Н. Н. Свойства соединений стекла с кремнием, полученного сваркой в электро-
статическом поле высокого напряжения / Н. Н. Хоменко, О. В. Гнатюк // Сварочное производ-
ство. – 1982. – № 12. – С. 22–23.
7. Варенцов В. А. Исследование границы электроадгезионных соединений некоторых
материалов электронной техники / В. А. Варенцов., А. П. Коржавый, В. Ф. Бритун //
Электронная техника. Сер. Материалы. – 1983. – Вып. 3(185). – С. 36–39

Завантажити