ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПРОВІДНОГО АБОНЕНТСЬКОГО ДОСТУПУ З ВИКОРИСТАННЯМ ОПТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

УДК:621.372.544

DOI:10.25140/2411-5363-2018-2(12)-127-135

Автор:

Кунах Наталія Ігорівна , Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Харлай Людмила Олексіївна , Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Коновалов Олексій Юрійович, Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Нікіфоренко Костянтин Борисович, Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Сотніченко Юлія Олексіївна, Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Матюшичев Юрій Артемович , Київський коледж зв’язку (вул. Леонтовича, 11, м. Київ, 01030, Україна).

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми  дослідження.  Технологія  Wi-Fi  використовується  для  побудови  безпровідних локальних мереж  Wi-Fi.  Недоліками  Wi-Fi  технології  є використання  радіоканалу,  інтерференція,  низька  безпека  й  захищеність даних і самих мереж Wi-Fi. Тому є потреба в модифікації безпроводового доступу.

Постановка проблеми. Усунення недоліків дасть змогу забезпечити користувачів високонадійним та швидкісним зв’язком. Запропоновано модифікацію безпроводового доступу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Були розглянуті останні публікації з досвіду використання в локальних мережах оптичних технологій.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Можливість перехоплення інформаційних сигналів, що випромінюються через віконні отвори. Відсутність всеспрямованих оптичних антен.

Постановка завдання. Вдосконалення параметрів та характеристик локальних оптичних мереж доступу, зокрема підвищення рівня інформаційної захищеності.

Виклад основного матеріалу. У роботі проведено порівняльний аналіз двох систем безпровідного абонентського доступу. Показано, що система безпровідного доступу з використанням оптичних технологій має певні переваги, серед яких можна відзначити відсутність завад від сусідніх мереж та практично повну захищеність від перехоплення інформації. Запропоновано застосування світлодіодів ультрафіолетового діапазону для забезпечення відсутності витоку світлового сигналу через віконні отвори. Для побудови багатоточкових систем локального оптичного зв’язку з випадковим  розташуванням абонентів запропоновано використання оптичних циліндричних елементів із високим показником заломлення. 

Висновки відповідно до статті. Побудова оптичних систем безпровідного зв’язку з використанням оптичних технологій має певні переваги перед безпровідними системами, що використовують радіотехнології.

Ключові слова:

світло діод; оптичні безпровідні мережі; циліндричний оптичний елемент; розсіяння світла; показник заломлення; індикатриса розсіяння.

Список використаних джерел:

1.  Digital  Signal  Processing  for  Light  Emitting  Diode  Based  Visible  Light  Communication  / C. W. Chow, C. H. Yeh, Y. Liu, and Y. F. Liu // IEEE Photonics society newsletter. – 2012. – Vol. 26, № 5. – Рp. 9–13.

2. IEEE  Standard  for  Local  and  Metropolitan  Area  Networks  (2011).  Part  15.7:  Short-Range Wireless  Optical  Communication  Using  Visible  Light,  IEEE  Std  802.15.7-2011,  pp.  1–309. DOI: 10.1109/IEEESTD.2011.6016195.

3. High-speed visible  light  communications  using  multiple-resonant  equalization /  H.  Le-Minh, D. O’Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee, D. Jung, and Y. Oh // IEEE Photon.Technol. Lett. – 2008. – Vol. 20. – Рp. 1243–1245. DOI:10.1109/LPT.2008.926030.

4. H. Le-Minh, D. O’Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee,D. Jung, and Y. Oh (2008). 80 Mbit/s visible light communications using pre-equalized white LED. In Proc. 34th European Conference on Optical  Communication  in  Proc.  European  Conference  on  Optical  Communication,  Paper  P.6.09. DOI: 10.1109/ECOC.2008.4729532.

5. H. Le-Minh, D. O’Brien, G. Faulkner, L. Zeng, K. Lee, D.Jung, and Y. Oh (2009). 100-Mb/s NRZ visible light communications using a post-equalized white LED // IEEE Photon.Technol. Lett., vol. 21, pp. 1063–1065. DOI: 10.1109/LPT.2009.2022413.

6.  J.  Vucic,  C.  Kottke,  S.  Nerreter,  K.  Habel,  A.  Buttner,K.-D.  Langer,  and  J. W. Walewski (2010). 230 Mbit/s via a wireless visible-light link based on OOK modulation of phosphorescent white LEDs. in Proc. Optical FiberCommunicationConference, Paper OThH3.

7.  513  Mbit/s  visible  light  communications  link  based  on  DMT  modulation  of  a  white  LED  / J. Vucic, C. Kottke, S. Nerreter, K.-D. Langer, and J. W. Walewski // J. Lightwave Technol. – 2010. – Vol. 28. – Рp. 3512–3518. DOI: 10.1109/JLT.2010.2089602.

8. Справочник технолога-оптика : справочник / И. Я. Бубис, В. А. Вейденбах, И. И. Духопел и др. ; под общ. ред. С. М. Кузнецова. – Л. : Машиностроение, 1983. – 414 с.

9.  Manko  V.  A.Optical  spectral-selective  elements,  using  effect  of  the  light  scattering  / Manko V. A.,  Manko  A.  A.  //Laser  and  Fiber-Optical  Networks  Modeling  [“LFNM’2010”]: 10th international conf., 12-14 September 2010, Proceedings. – Sevastopol, Crimea, 2010. – Pр. 170–171. DOI: 10.1109/LFNM.2010.5624208.

10. Манько А. А. Особенности характеристик оптических спектрально-селективных элементов с повышенным показателем преломления / А. А. Манько // Вісник Харківського національного університету  імені В. И. Каразіна. Серія  «Радіофізика та  електроніка». – 2011. – № 983, вип. 19. – С. 67–71

 

Завантажити