ЗАХИСТ ФІЛЬТРІВ СТРУМІВ НУЛЬОВОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ В НЕНОРМАЛЬНИХ РЕЖИМАХ МЕРЕЖІ

УДК: 621.316.1

DOI: 10.25140/2411-5363-2018-2(12)-159-166

Автор:

Безручко В’ячеслав Михайлович, Чернігівський національний технологічний університет (вул. Шевченка, 95, м. Чернігів, 14035, Україна)

Мова статті: українська

Анотація:

Актуальність теми дослідження. Сучасні тенденції розвитку приводить до збільшення однофазних електроприймачів у системах електропостачання, які споживають несинусоїдальний струм, що спричиняють погіршення показників  якості електроенергії. Для  усунення  негативного впливу використовують фільтри  різних типів,  серед яких фільтри струмів  нульової послідовності.  Забезпечення  безвідмовної  роботи  таких фільтрів у  ненормальних режимах мережі є актуальним завданням.

Постановка проблеми.   В електричних мережах при короткому замиканні або в разі збільшення частки нелінійного навантаження в мережі збільшуються струми фільтра, що призводить до відключення фільтрів, особливо при установці кількох фільтрі в одній мережі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   Були розглянуті останні публікації у відкритому доступі, включаючи патенти, про конструкції та системи захисту автотрансформаторних фільтрів струмів нульової послідовності.

Виділення недосліджених частин загальної проблеми.    Є потреба у створенні способу захисту фільтра, які дозволяють на час ненормального режиму мережі залишити фільтр у роботі.

Постановка завдання.  Розробити захист фільтра, який дозволить на час ненормального режиму мережі залишити фільтр у роботі.

Виклад основного матеріалу.   Запропоновані схемотехнічні рішення захисту фільтра, які дають змогу на час ненормального режиму мережі збільшити опір фільтра, що у свою чергу дозволяє знизити струм фільтра і залишити його в роботі. Запропонована методика вибору опору допоміжного дроселя, при підключенні якого в аварійному для фільтра режимі дозволяє достатньо знизити струм в обмотках, проте не дасть значно погіршати показникам несинусоїдальності кривої напруги.

Висновки відповідно до статті.   Запропоновані схемотехнічні рішення та методика вибору елементів захисту фільтра струмів нульової послідовності дозволить забезпечити безвідмовну роботу таких фільтрів у ненормальних режимах мережі.

Ключові слова:

фільтр струмів нульової послідовності; релейний захист; зниження вищих гармонік.

Список використаних джерел:

1.  Жаркин А. Ф. Анализ электропотребления импульсного источника электропитания электронной техники / А. Ф. Жаркин // Техн. електродинаміка.  – 2002. – № 1. – С. 19-21.

2.  Шидловский  А.  К.  Высшие  гармоники  в  низковольтных  электрических  сетях  / А. К. Шидловский, А. Ф. Жаркин. – К. : Наукова думка, 2005. – 210 с.

3.  Жаркин А. Ф. Пути решения проблемы высших гармоник в электрических сетях Украины / А. Ф. Жаркин, И. В. Мостовик, С. А. Палачев //  Технічна електродинаміка. Тем. випуск. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2006. – Ч. 1. – С. 79–82.

4.  Жаркин  А. Ф.  Нормативное  регулирование качества электроэнергии  в  системах  электроснабжения общего назначения Украины и стран Евросоюза / А. Ф. Жаркин, С. А. Палачев // Техн. електродинаміка. – 2007. – № 6. – С. 54–60.

5.  Жаркин  А. Ф.  Европейская  практика  нормативно-правового  обеспечения  предельных уровней гармоник напряжения в электрических сетях / А. Ф. Жаркин, В. А. Новский, С. А. Палачев  // Технічна  електродинаміка. Темат.  вип.:  Силова  електроніка  та  енергоефективність. – 2008. – Ч. 1. – С. 89–92.

6.  Снижение потерь активной мощности в сетях низкого напряжения с помощью силовых фильтров токов нулевой последовательности / А. Ф. Жаркин, Н. Н. Каплычный, В. А. Новский, А. В. Козлов // Электрические сети и системы. – 2015. – № 1. – С. 45–51.

7.  Сравнительный анализ трехфазных фильтров токов нулевой последовательности автотрансформаторного и трансформаторного типа / И. В. Пентегов, С. В. Рымар, И. В. Волков та ін. // Технічна електродинаміка: Тем. випуск. Проблеми сучасної електротехніки. – 2008. – Ч. 3. – С. 49–56.

8.  Пентегов И. В. Выбор мест присоединения фильтров токов нулевой последовательности к распределительной сети высотных административных зданий / И. В. Пентегов, А. Л. Приступа, В. М. Безручко  //  Вісник  Чернігівського  державного  технологічного  університету.  –  2011.  – № 1 (47). – С. 134–141.

9.  Жаркин А. Ф. Анализ эффективности фильтрации высших гармоник в сетях низкого напряжения  с  использованием  фильтров  токов  гармоник,  кратных  трем  /  А. Ф. Жаркин, Н. Н. Каплычный // Техн. електродинаміка. – 2005. – № 1. – С. 47–49.

10. Патент 5406437 Сполучені  Штати  Америки,  МПК Н 02 H 7/08.  Zero  phase  sequence current  filter  with  adjustable  impedance  /  Michael I. Levin  ;  заявник  та  патентовласник  Michael I. Levin. – № 1994227408; заявл. 14.04.94; опубл. 11.04.95.

11.  Жаркин А. Ф. Определение несинусоидальности токов и напряжений в электрических сетях жилых или общественных зданий / А. Ф. Жаркин // Техн. електродинаміка. – 2003. – № 1. – С. 52–56.

12. Жаркин А. Ф. Методика определения параметров схем замещения низковольтной сети с нелинейными нагрузками / А. Ф. Жаркин // Техн. електродинаміка. – 2002. – № 6. – С. 62–65.

13. Жаркин А. Ф. Анализ несинусоидальности токов и напряжений в низковольтных сетях помощью схем замещения с источниками токов высших гармоник / А. Ф. Жаркин // Техн. електродинаміка. – 2003. – № 3. – С. 47–50.

14.  Жаркин А. Ф. Методика определения коэффициента несинусоедальности кривых фазных напряжений  в  низковольных  электрических  сетях  /  А.  Ф.  Жаркин  //  Техн. електродинаміка.  – 2003. – № 4. – С. 68–72.

 

Завантажити